Publicerad 2018-02-28

Rapport från Miljö- och samhällsnämnden 28 februari

Undrar du vad som togs upp den senaste i Miljö- och samhällsnämnden? Det som fanns på agendan var bland annat utbyggnaden av Lugnviksskolan och Sjöängsskolan och bildandet av ett naturreservat runt Lillsjön.

En av de två stora salarna i Rådhuset - Domsalen

Denna information utgår från protokollet innan justering. Besluten vinner inte laga kraft förrän protokollet är beslutat och godkänt

Naturreservat Lillsjön

Miljö- och samhällsnämnden godkände det förslag om att bilda ett kommunalt naturreservat runt Lillsjön som tagits fram. Miljö- och samhällsnämnden beslutade 2004 att samhällsbyggnad skulle utreda förutsättningarna för ett kommunalt naturreservat runt Lillsjön. Innan beslut om naturreservatet kan skickas till Kommunstyrelsen ska förslaget ut på granskning. Tidigare har medborgardialog hållits och ett stort antal synpunkter har kommit in.

Syftet med naturreservatet runt Lillsjön är att bevara, vårda och utveckla ett lättillgängligt tätortsnära rekreationsområde. Vårda och utveckla området biologiska mångfald och värdefulla naturmiljöer. Samt att reservatets värden ska göras tillgängliga och ge möjligheter till upplevelser och kunskapshöjning.

Tillbyggnad av Lugnviksskolan och Sjöängsskolan

Miljö- och samhällsnämnden godkänner ett nytt förslag till detaljplan som utökar byggrätten för Lugnviksskolan och Sjöängsskolan. Ett planförslag har tidigare varit ute för granskning men planförslaget behövde ändras, och ändringen var för stor för att ses som en revidering efter granskning.


Planförslaget tillåter påbyggnad på skolorna med en våning, och mindre tillbyggnader i ett plan. I det förra förslaget var påbyggnaden 1 000 kvadratmeter, men är nu utökad till 2 300 kvadratmeter.

Samhällsbyggnad bedömer att ändringen är lämplig. Den ökade byggrätten på Lugnviksskolan leder till en bättre planlösning och att kravet på dagsljus uppfylls. Ändringen bedöms inte innebära någon betydande olägenhet för intilliggande bebyggelse.

 

Sidan uppdaterad 2018-02-28

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen