Publicerad 2018-03-01

Kommunens Team för vård- och omsorgsplanering får högt betyg av medborgarna

Medborgare som skrivs ut från sjukhuset är nöjda med kommunens planering av stödet de behöver efter utskrivningen. Det visar resultatet av en medborgarenkät som Vård- och omsorgsförvaltningen genomförde hösten 2017.

Medarbetarna i Vårdplaneringsteamet hösten 2017.

Enkäten besvarades av personer som fått en vårdplanering innan de skrivits ut från Östersunds sjukhus. Syftet var att få veta hur medborgare upplever planeringen av det stöd och den hjälp de behöver av kommunen när de skrivs ut från sjukhuset.

Under november 2017 lämnade Teamet för vård- och omsorgplanering ut enkäter med svarskuvert till de personer de träffat för vårdplanering. Enkätfrågorna utgick från kommunens övergripande kvalitetsdimensioner: bemötande, tillgänglighet, inflytande och kompetens.

Personalen i teamet fick övervägande högt betyg på alla frågor. Något som ytterligare förstärker de positiva omdömena är de kommentarer som lämnats i enkätsvaren;

"Myndigheten gör så gott de kan och gör det bra" - svar från berörd person och anhörig

"Överraskande positivt. Och jag som gruvade mig" - svar från berörd person

"Kommunen ska vara stolt över er!! " - svar från anhörig"

Här kan du ta del av svaren i medborgarenkätenPDF

Vårdplaneringsteamet finns på sjukhuset

Teamet för vård- och omsorgsplanering - även kallat vårdplaneringsteamet - ingår i kommunens Myndighetsenhet men är stationerat på sjukhuset. I vårdplaneringsteamet finns biståndshandläggare och distriktsköterska.

Vårdplaneringsteamet och representanter från hemtjänsten träffar medborgaren på sjukhuset för att tillsammans planera den hjälp medborgaren behöver efter utskrivningen.

Sidan uppdaterad 2018-03-02

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen