Publicerad 2018-03-08

Takproblem i Östersund Arena
– gymnastikhallen avstängd

Gymnastikhallen i Östersund Arena har stängts av sedan en spricka i en limträbalk i taket upptäckts sent på onsdag kväll. Mest troligt är det den snö som fallit som orsakat skadorna.

Översiktsbild invändigt från gymnastikhallen i Östersund arena.

Gymnastikhallen i Östersund Arena är avstängd, i första hand under en månad.

– Arenan består av flera sammansatta byggnader och den här avstängningen påverkar bara gymnastikdelen. Av säkerhetsskäl har vi stängt av hallen tills vidare, säger Örjan Jervidal, chef för teknisk förvaltning på Östersunds kommun.

Tidigt på torsdagsmorgonen var byggingenjörer på kommunen och en extern specialist på takkonstruktioner på plats för att inspektera skadorna på taket. Den skadade limträbalken upptäcktes invändigt i gymnastikhallen.

– Det är en allvarlig situation, men byggnaden är säkrad och efter kontrollerna kommer vi nu se till att skotta taket på hela arenabyggnaden, säger Örjan Jervidal.

Varför är inte taket skottat tidigare?

– Vi inspekterar taket regelbundet och har mätt upp snö till mellan 40 och 70 centimeters djup, men den sista snön har kommit på väldigt kort tid. Inget har pekat på att det varit för mycket snö, och vi har prioriterat skottning på andra byggnader.

Vad händer nu?

– Efter snöskottningen måste vi se över hur vi kan säkra taket så att hallen, eller delar av den, går att använda. Det är svårt att säga hur lång tid det kommer att ta. Men det lutar också åt att man på sikt måste göra ett större renoveringsarbete. Just nu är det här ett försäkringsärende, säger Örjan Jervidal.

– Vi kan bara beklaga att det här drabbar en stor verksamhet med många barn och ungdomar. Det är väldigt olyckligt.

Konsekvenser för föreningar och skolor

De takproblem som uppstått på gymnastikhallen kommer att påverka gymnastikverksamheten, både för de föreningar som nyttjar lokalen och ett antal skolor.

– Det som sker just nu är att vi avvaktar skottningen av taken och därefter kommande besiktningar. Om hallen blir stängd under en längre tid kommer vi att i samråd med berörda boka om så mycket verksamhet som möjligt till andra idrottshallar i kommunen. Klart är att både föreningar och skolor kommer att påverkas ganska kraftigt om hallen förblir stängd, säger Johan Palm, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen.

– Vi kommer att återkomma med mer information till berörda föreningar så snart som möjligt, så de kan informera sina medlemmar, säger Johan Palm.

Bild på sprickan i en träbalk.

Sprickan i limträbalken.

Sidan uppdaterad 2018-03-08

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen