Publicerad 2018-03-22

Bo bra på äldre dar - en fråga som engagerar

Hur vi bor på äldre dar är en viktig fråga. Intresset har därför varit stort för de workshops på temat, som kommunen har hållit på olika mötesplatser under vårvintern. I höst blir det fler workshops. Dessutom finns planer på ett webb-baserat stöd med boenderådgivning för äldre.

Träff på mötesplats.

- Vi vet att frågor om hem och bostad är viktiga för många äldre personer och vi har fått väldigt positiva erfarenheter från de mötesplatser vi varit på, berättar Linda Åding Löwenmark, på Vård- och omsorgsförvaltningen, som varit med och arrangerat träffarna.

- Hur vi bor har betydelse för hur vi kan vara aktiva med det vi vill göra och därmed för vår hälsa och vårt välmående. Den bostad som fungerade bra i yngre år kan bli svår att förflytta sig i och ta hand om när hälsan sviktar eller om ens partner går bort, konstaterar LInda.

Totalt har Vård- och omsorgsförvaltningen hållit tre workshops där sammanlagt runt 70 personer deltagit på mötesplatserna i Brunflo, Lit och Odensborg. Och planer finns för fler träffar på andra mötesplatser under hösten

Viktig del i det hälsofrämjande arbetet

Frågan om jag ska jag bo kvar eller flytta är inte enkel och innehåller olika perspektiv som till exempel de känslomässiga band man har till bostaden och den egna ekonomin.

- Det finns inget facit för vad som är det klokaste valet att göra. Det måste varje individ avgöra själv, säger Magnus Zingmark.

Magnus, som är forskare i grunden, ansvarar för Vård- och omsorgsförvaltningens hälsofrämjande arbete. De träffar som nu har hållits är en av många aktiviteter som ingår i förvaltningens handlingsplan för att främja medborgarnas hälsa.

- Det vi vill skapa med de här träffarna är ett tillfälle då medborgarna får chansen att tänka efter kring den egna hemsituationen och vilka förutsättningar som finns för att bo bra på äldre dar oavsett om man väljer att bo kvar eller att flytta.

- Vi tror dock att det är viktigt att vara proaktiv, det vill säga att skaffa sig kunskap och tänka igenom den här typen av frågor tidigt under åldrandet för att sedan fatta så välinformerade beslut som möjligt, understryker Magnus.

Webb-baserad boenderådgivning

Just nu pågår också ett forskningsprojekt tillsammans med Lunds Universitet.

- Målet med projektet är att ta fram ett webbaserat stöd för boenderådgivning och vi har samarbetat med en grupp äldre här i Östersund, berättar Magnus Zingmark.

- I det arbetet har vi sett att det är flera olika behov som behöver uppmärksammas när man tänker kring sitt boende. Det handlar om vikten av att reflektera kring den egna situationen. Men det handlar också om behovet av lätttillgänglig kunskap, till exempel om utbud av bostäder och vilka typer av stöd som finns i samhället.

- Vi räknar med att ha en första preliminär prototyp klar före sommaren. Målet är att kunna börja testa den i liten skala någon gång under hösten 2018 eller våren 2019, berättar Magnus Zingmark.

Sidan uppdaterad 2018-03-23

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen