Publicerad 2018-06-13

Kommunen och Arbets­förmedlingen tar gemensamt grepp

Östersunds kommun har tecknat en avsiktsförklaring tillsammans med Arbetsförmedlingen om hur de tillsammans kan jobba för att säkra kommunens kompetensförsörjning, och därmed också göra viktiga insatser för den lokala arbetsmarknaden i stort.

Tjej i blåställ i färd med att montera hörselkåpor

I samband med att Arbetsförmedlingen presenterade sin prognos för arbetsmarknaden i Jämtlands län undertecknade också myndigheten och Östersunds kommun en gemensam avsiktsförklaring, som också kommer att ha stor betydelse för den lokala arbetsmarknaden i stort.

Östersunds kommun gör stora insatser för att hjälpa människor till egen försörjning, och har ett väl utvecklat samarbete med Arbetsförmedlingen i detta sedan tidigare, men kommunen är också länets största arbetsgivare. I den egenskapen har kommunen förstås också ett egenintresse av att säkra sin egen kompetensförsörjning.

Smart och långsiktigt

Nu vill Arbetsförmedlingen och Östersunds kommun ta ett samlat långsiktigt grepp, genom att tydligt rikta in sig mot större gemensamma utmaningar. Att ta tillvara alla dem som står utanför arbetsmarknaden och att fokusera på smarta, långsiktiga, insatser blir allt viktigare.

För kommunens del blir det viktigt att samarbeta med Arbetsförmedlingen utifrån olika roller; både som arbetsgivare, med behov av att rekrytera, och som utförare av arbetsmarknadsåtgärder.

Utöver det ser både kommunen också Arbetsförmedlingen behov av att gemensamt stärka samarbetet med externa parter, både inom näringsliv och civilsamhället.

Sidan uppdaterad 2018-06-14

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen