Publicerad 2018-07-02

Angående JO:s kritik om handläggningstid av tillsynsärenden

Justitieombudsmannen, JO, presenterade i dagarna en rapport där det konstateras att handläggningen av tillsynsärenden i fyra inspekterade kommuner har varit långsam. JO riktar kritik mot samtliga fyra kommuner som besökts; Tyresö, Nynäshamn, Gävle och Östersund. Ingen av kommunerna har handlagt ärendena med den skyndsamhet som bestäms av förvaltningslagen.

en röd och en gul byggkran sticker upp mot ljusblå bakgrund

- Vi är medvetna om dessa brister och tycker att det är olyckligt att det har blivit så. Vi tar åt oss av JO:s kritik och har redan börjat se över rutinerna kring dessa typer av tillsynsärenden, säger Maria Boberg, stadsarkitekt.

Det var i april som JO gjorde en inspektion hos Plan och bygg i Östersunds kommun. Syftet med inspektionen var att granska kommunens handläggningstid för tillsynsärenden inom byggområdet. Tillsynsärenden omfattar så kallade svartbyggen, ovårdade byggnader och tomter, brister i hissar med mera. I många fall är det ärenden som är komplicerade och tidskrävande.

- Att det äldsta ärendet är över tio år är mycket olyckligt. Förklaringen är en kombination av personalomsättning och hög arbetsbelastning, säger Maria Boberg.

De senaste åren har det byggts mycket i Östersund vilket har gjort att antalet byggärenden varit väldigt många. Plan och bygg har därför valt att inte prioritera tillsynsärendena. Istället har fokus lagts på att korta handläggningstiderna på byggloven. Det har i sin tur gett resultatet att i jämförelse med de större kommunerna i Norrland så har Östersund de klart kortaste handläggningstiderna.

En annan anledning till den långa handläggningstiden är den stora mängden tillsynsärenden som kommit in under de senaste tre åren. Under 2016 hade exempelvis Skellefteå kommun sex stycken tillsynsärenden medan Östersunds kommun hade hela 138 stycken. Under 2017 startades 119 tillsynsärenden i Östersunds kommun medan en betydligt större kommun som Sundvall startade 74 ärenden.

Sidan uppdaterad 2018-07-05

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen