Publicerad 2018-07-04

Samverkan för att öka trygghet och förebygga brott

Östersunds kommun arbetar ständigt med trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser, både på egen hand men också genom samverkan. Två pågående projekt är Gustav den III:s torg och samverkansforumet SSPF.

Flygvy över Östersund med Storsjön och centrala Östersund

Kommunen arbetar med trygghet på många sätt och inom många olika verksamheter. Två av kommunens pågående samverkansprojekt för att öka tryggheten och förebygga brott är arbetet med Gustav den III:s torg och samverkansforumet SSPF.

Gustav den III:s torg

Ett av kommunens samverkansprojekt är en insats för att ta reda på varför Gustav den III:s torg, busstorget, upplevs som en stökig och ibland även otrygg plats av såväl besökare som personal. Kommunen gör en orsaksanalys tillsammans med Länsstyrelsen och andra aktörer som finns kring busstorget, bland annat polisen, Länstrafiken, Nettbuss och ordningsvakter.

- När vi gör en orsaksanalys försöker vi hitta orsaker till varför det uppstår problem. Därefter tar vi reda på vilka åtgärder vi tillsammans kan ta för att ta hand om problemen. Flera verksamheter inom kommunen är också med i arbetet, bland annat uppsökande-teamet, Trafik och Park och Fastighetsenheten. Det är jätteviktigt att vi samordnar oss även internt och att vi har ett gemensamt mål för att få resultat säger Andrea Eriksson, säkerhetshandläggare vid Östersunds kommun.

Östersunds kommun har planerat och nu börjat sätta in åtgärder för att öka tryggheten. I september äger även ett åtgärdsseminarie rum. Där ska flera aktörer, bland annat polis, uppsökande-teamet och Länstrafiken, tillsammans planera mer långsiktiga åtgärder.

Samverkansforumet SSPF

SSPF är tänkt att vara ett samverkansforum för skolpersonal, socialtjänst, polis och fritidspersonal där de ska kunna dela med sig av information. Konceptet är nytt för kommunen och forumet har inte hunnit starta än. Just nu arbetar en styrgrupp fram en struktur för hur arbetet ska se ut i Östersunds kommun. I styrgruppen ingår polischefen, verksamhetschefer inom skola och socialtjänst, samt förvaltningschef från Kultur- och fritidsförvaltningen.

Inom forumet är tanken att de ska arbeta med individuella insatser för ungdomar och unga vuxna för att förhindra och minimera ungdomars brottslighet, drogmissbruk och andra riskbeteenden. Genom SSPF ska beslutsprocesserna kring unga i riskzon gå fortare, vilket är viktigt för att förhindra och förebygga ungdomskriminalitet och rekrytering till kriminella gäng.

Mer om trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Kommunen jobbar även med fler andra aktörer och med olika projekt.

Läs mer om hur kommunen jobbar med trygghet och brottsförebyggande arbete

Sidan uppdaterad 2018-07-04

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen