Publicerad 2018-07-11

Med anledning av rapporteringen kring mobbning av ung flicka

Den senaste veckan har SVT Nyheter Jämtland berättat om en ung flicka som har mobbats svårt av praktiskt taget hela sin skolklass. Nu trappar Östersunds kommun upp sitt förebyggande arbete mot mobbning på samtliga skolor i kommunen.

En ung flicka med blått nagellack skriver med en penna på ett papper

- Det som hänt är fruktansvärt och helt oacceptabelt, säger Britta Gyllebring, tillförordnad förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen i Östersunds kommun.

Hon berättar att kommunen nu jobbar vidare för fullt med ärendet och att kommunen inte har lämnat händelsen med eleven på något sätt:

- Av hänsyn till inblandade personer så kan vi inte berätta så mycket detaljer om själva ärendet, men verksamhetsansvariga personer är inkopplade för att det nu ska gå så bra som möjligt för personen i fråga. Ansvariga rektorer i området är särskilt insatta i ärendet och kommer att jobba vidare på bästa sätt. Även eleverna och personalen på skolan som var inblandade i händelsen behöver stöd i rätt riktning så att samma sak inte upprepar sig igen.

Personal utbildas om kränkningar i höst

Kommunen trappar nu även upp sitt förebyggande arbete mot mobbning. Efter sommaren kommer personalen på samtliga skolor att genomgå en utbildning om hur kommunen hanterar och rapporterar kränkningar.

- Det är viktigt att alla har en likvärdig bedömning kring vad en kränkning faktiskt är, säger Britta Gyllebring.

En annan viktig del i arbetet mot mobbning är det digitala rapporteringssystem som kommunen just nu jobbar för fullt med att införa. Under våren har samtlig skolpersonal utbildats i systemet, som har en speciell modul för kränkningar. Via systemet kan personal även anmäla avvikelser som kontinuerligt rapporteras till Barn- och utbildningsnämnden.

- Med detta system blir det lättare för nämnden att hålla sig uppdaterad och veta var den ska sätta in åtgärder, säger Karin Flodin, stabschef på Barn- och utbildningsförvaltningen.

Tendenser till mobbning ska fångas upp tidigt

Hon tror att detta system tillsammans med utbildningen i kränkning kommer att öka rapporteringsviljan och att underlaget på rapporterna blir bättre:

- Det är viktigt att vi får in en systematik, att man hela tiden rapporterar och följer upp. Vi ska inte vänta tills det händer något, finns det tendenser ska det fångas upp tidigt. Som det har varit nu har vissa skolor varit jätteduktiga att rapportera, andra inte.

Barn- och utbildningsförvaltningens absoluta målsättning är att skolan ska vara en plats som elever kan gå till utan rädsla varje dag.

- Det här är ett arbete som aldrig avstannar. Vi tar aldrig lätt på en sån här händelse. Som elev ska du aldrig dra dig för att berätta vad som händer för personalen på skolan. Vi måste vara beredda och hitta arbetssätt för att undvika att sådant här uppstår, säger Britta Gyllebring.

På SVT Nyheter Jämtlands webbplats kan du läsa de publicerade nyheterna om händelsen:

Sidan uppdaterad 2018-07-11

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen