Publicerad 2018-07-11

Vad händer när ett medborgarförslag är inlämnat?

När du lämnat in ett förslag samlar det först underskrifter i tre månader, men vad händer med förslaget efter det?

Rådhuset sett från centrumhållet under sommaren

När du lämnat in ett medborgarförslag ska det samla underskrifter i tre månader. Om förslaget efter de tre månaderna fått minst 25 underskrifter tar kommunfullmäktige upp förslaget på deras nästa sammanträde. Om det fått mindre än 25 underskrifter läggs förslaget ner.

De som skriver under förslaget måste göra det via e-tjänsten. Underskrifter som kommer in på andra vis, exempelvis genom namninsamling, är inte giltiga.

Om förslaget samlar in minst 25 underskrifter innan tre månader

Om ett medborgarförslag uppnår minst 25 underskrifter redan innan de tre månaderna har gått är det möjligt att anmäla förslaget till kommunfullmäktige tidigare än det var tänkt. Den som ställer förslaget måste själv begära det genom att höra av sig till kommunsekreterare@ostersund.se.

Begäran går därefter vidare till kommunfullmäktiges ordförande som bestämmer om förslaget ska tas upp tidigare eller inte. För att begäran ska bli godkänd krävs att "synnerliga skäl" ska finnas. Synnerliga skäl kan exempelvis vara att det är en brådskande fråga, eller att det ligger i allmänhetens intresse att ett visst förslag kommer upp till behandling så snart som möjligt.

Kommunfullmäktige hanterar förslaget

När förslaget tas upp under kommunfullmäktiges sammanträde bestämmer de vem som ska hantera förslaget. Då finns tre alternativ.

  1. En nämnd får utreda och ta beslut om förslaget.
  2. En nämnd får utreda och ge ett yttrande till kommunstyrelsen, som sedan lämnar beslutsförslag till kommunfullmäktige som därefter fattar beslut.
  3. Om förslaget berör flera nämnder får samtliga nämnder utreda förslaget och lämna varsitt yttrande till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen lämnar därefter ett beslutsförslag till kommunfullmäktige som fattar beslut.

Är det en mindre fråga som bara berör en nämnd räcker det om nämnden tar ett beslut. Det kan exempelvis vara om en medborgare önskar en extra vägskylt vid en korsning. Är det större frågor, till exempel om medborgarförslaget vill att en ny stadsdel ska byggas, går frågan alltid tillbaka till kommunfullmäktige.

Om förslaget godkänns

Om kommunfullmäktige eller nämnden godkänner förslaget går det ut till ansvariga personer inom kommunen som får i uppdrag att genomföra förslaget.

Om förslaget inte blir godkänt händer inget mer då förslaget läggs ner.

Mer information

Sidan uppdaterad 2018-07-11

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen