Publicerad 2018-08-08

Ny och säkrare gång- och cykelväg längs Frösöns strand

Nu börjar byggnationen av en ny expresscykelväg och separerad gångväg längs med strandlinjen öster om Vallaleden. Den nya cykelvägen blir asfalterad medan gångvägen kommer precis som idag att vara grusad. Arbetet beräknas vara färdigt i slutet av oktober.

Cyklist i huvjacka cyklar bortåt längs grusväg med sjön på höger sida.

Det här kommer att göras

Bygget av expresscykelvägen och den separerade gångvägen sträcker sig cirka en kilometer från gång- och cykeltunneln nära rondellen Vallaleden/Vallsundsbron till gång- och cykelbron i Dalhemsparken. Cykelvägen kommer att bli tre meter bred och beläggas med asfalt.

Det idag grusade gångstråket kommer att förbättras och bli cirka 1,8 meter brett. Gångstråket kommer att ligga parallellt med cykelvägen men flyttas närmast vattnet där det även i fortsättningen går att gå, springa och rasta hundar.

Vid Dalhemsparken separeras gång- och cykelvägen helt och cykelvägen kommer att passera mellan pumptrackbanan och Vallaleden medan gångvägen kommer att följa strandkanten precis som idag.

Längs den nya gång- och cykelvägen kommer grönytorna och viloplatserna att förbättras och det blir också ny och bättre anpassad belysning. Det blir också cykelparkeringsmöjligheter för besökare till utegym och pumptrack med mera.

En del träd tas ner närmast Vallaleden för att ge utrymme till cykelvägen. Nya träd och buskar kommer att planteras längs cykelvägen och i parken.

Trafiksäkert

Idag delar cyklister och gående på samma väg vilket har gjort att det kommer in många samtal till kommunen om konflikt mellan de som går och cyklar. Genom att dela upp vägen är tanken att det ska skapa mer trygghet och säkrare väg för de som går och springer.

Det kommer även att bli säkrare för cyklister då den nya asfaltsvägen blir bred och ger mer plats för att mötas.

Snabbt och klimatsmart

Expresscykelvägen är en viktig pusselbit för att binda ihop cykelvägnätet på Frösön, för att cyklisterna snabbt och enkelt ska kunna ta sig till viktiga målpunkter i kommunen.

Det byggs och planeras att byggas mycket både på och omkring Frösön. Och det har gjorts en trafikutredning som visar att med fler som ska transportera sig behöver fler välja att cykla, gå och åka kollektivt. Detta för att minska risken för trängsel och köer in till centrala staden.

Om fler cyklar och går så bidrar det dessutom till kommunens mål om att bli fossilbränslefri år 2030.

Utveckling av Dalhemsparken

Vid brofästet på Frösön rustas Dalhemsparken upp och det har byggts både en pumptrackbana, ett utegym och nya bryggor i Surfbukten som redan används flitigt. I området planeras även nya planteringar, träd, sittplatser, cykelställ och en paviljong.

En del av utvecklingen av Dalhemsparken är ombyggnaden av gång- och cykelvägen. Här separeras gångvägen (som kommer gå väster om parken) tydligt från expresscykelvägen (som kommer gå öster om parken).

En del av Mittstråket

Byggnationen påbörjas den 7 augusti och beräknas vara klar i slutet av oktober, det är NCC som utför arbetet. Satsningen är en del av EU-projektet Mittstråket.

Sidan uppdaterad 2018-08-08

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen