Publicerad 2018-08-09

Mötesplats med upplyst pulkabacke i Lugnvik

Efter ett antaget medborgarförslag bygger Östersunds kommun en ny mötesplats i Lugnvik. En upplyst pulkabacke samt grill- och sittplatser kommer stå klart till vintern.

Två barn i röd overall och lila jacka åker pulka på en snöhög

Foto: Göran Strand

Initiativet till mötesplatsen kom in via ett medborgarförslag som föreslog pulkabacken vid Mjölnargränd som plats. Miljö- och samhällsnämnden godkände förslaget om mötesplats, men ville se en lämpligare yta.

Några anställda vid Östersunds kommun fick därför i uppdrag att hitta en lämpligare yta och planera för hur mötesplatsen skulle se ut. Valet föll då på parkytan ovanför busshållplatsen Semsåskolan efter Midvägen. Parken ligger i närheten av både två förskolor och en skola. Om de vill nyttja mötesplatsen behöver de inte korsa någon bilväg utan kan ta sig fram på gång- och cykelvägar.

Klart till vintern 2018

Kommunen har börjat köra dit jordmassor för att bygga pulkabacken. Resten av bygget startar i höst och mötesplatsen ska vara helt färdig till vintern 2018.

Sidan uppdaterad 2018-08-09

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen