Publicerad 2018-08-10

"Vi behöver ett offentligt samtal om ansvarsfördelningen när välfärdsteknik inte fungerar"

Vi har ställt fem frågor till Lars Liljedahl, förvaltningschef på Vård- och omsorgförvaltningen. Lars är också ordförande i Föreningen Sveriges Socialchefer - FSS. Nyligen har han publicerat en debattartikel i Dagens Nyheter, som ställer frågan: Vem har ansvaret när komplexa tekniklösningar i välfärden inte fungerar?

Vad är det viktigaste budskapet i DNs debattartikel?
- Det är att peka på ett problem som mig veterligen inte har lyfts på nationell nivå tidigare - nämligen att vi behöver ett offentligt samtal om ansvarsfördelningen när välfärdsteknik inte fungerar.

Varför är det så viktigt?
- Med många aktörer inblandade ökar risken att någon del av kedjan brister. Det är som i ordspråket; kedjan är aldrig starkare än sin svagaste länk.

- Eftersom det i dag är oklart vem som är ansvarig är det lätt att skylla på någon annan. Det här är något vi behöver börja prata om på nationell nivå.

Har ni fått några reaktioner sen artikeln publicerades?
- Glädjande många. Och samtliga är positiva till att vi lyfter frågan och att FFS är beredda att ta initiativ till nationellt ”rundabordssamtal” kring dessa frågor.

Du har varit ordförande i Föreningen Sveriges Socialchefer - FSS sen 2017. På vilket sätt tror du att Vård- och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun har nytta av ditt engagemang i föreningen?
Att ingå i FSS styrelse innebär att ha tillgång till en otroligt värdefull kunskapskälla. När vi ställs inför svåra frågor/utmaningar i Östersund finns det alltid någon/några kollegor som har varit i en liknande situation och som därmed har erfarenheter och kunskaper som vi kan ha nytta av hemmavid.

Vad hoppas du att debattinlägget ska leda till?
Efter de rundabordssamtal som FSS kommer att ta initiativ till i höst hoppas jag att ansvarsgränserna tydliggörs - på sikt. Det kommer i sin tur att leda till att våra medborgare får ännu mer tillförlitliga och väl fungerande välfärdstjänster i framtiden i och med att det blir tydlig(are) vilken tjänsteleverantör som är ansvarig.

Här kan du ta del av artikeln som Lars Liljedahl skrivit tillsammans med Lars Lundberg, IT&Telekomföretagen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2018-08-10

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen