Publicerad 2018-08-13

Genvägen byggs om för ökad trafiksäkerhet, bättre miljö och bättre gång- och cykelmöjligheter

Den 13 augusti börjar arbetet med att göra Genvägen mer trafiksäker. Det görs genom att bilvägen smalnas av cirka 1,5 meter och på ena sidan byggs en expresscykelväg och separerad gångväg. Arbetet beräknas pågå till slutet av oktober.

Karta som visar var expresscykelvägen på Genvägen kommer att byggas och på vilken sida som gående och cyklister hänvisas till under byggperioden.

Det här kommer att göras

Bilvägen är idag drygt 9 meter bred och kommer att smalnas av till cirka 7,4 meters bredd. Ett nytt övergångsställe kommer att byggas i den norra delen av Genvägen för en säkrare passage för gående. Övergångsstället kommer att bli upphöjt för att få ner bilarnas hastighet.

En cirka 3 meter bred separerad expresscykelväg och 1,5 meter bred gångväg kommer att byggas på Genvägens östra sida (på den sida som Eriksberg och Skidstadion ligger). Det blir cykelöverfarter i form av röd asfalt vid korsningarna Björkbackavägen, Eriksbergsvägen och ÖSK-vägen.

Gång- och cykelvägen längs med Genvägens västra sida (på den sida som Karlslund och centrum ligger) blir kvar i befintligt skick. Det blir också en ny belysning längs hela sträckan. De stora lönnarna som står längs delar av sträckan kommer att sparas.

Arbetet med Genvägen kommer att starta vid slakthusområdet och fortsätta fram till Sollidenvägen. Under arbetet kommer gående och cyklister hänvisas till gång- och cykelvägen på västra sidan av Genvägen (den sida som vetter mot Karlslund och centrum). Biltrafiken kommer att dirigeras genom avsmalnad väg på de sträckor där man sätter kantsten.

Trafiksäkert, snabbt och klimatsmart

Avsmalningen av vägen och den förbättrade infrastrukturen för cyklister och gående görs också för att det ska gå snabbt att ta sig till viktiga målpunkter i kommunen. Östersund växer med fler invånare och om fler väljer transportsätt som inte tar så stor plats, som att gå, cykla eller åka kollektivt, minskar risken för trängsel på gatorna.

Allt fler använder elcykel eller lådcykel och därmed behövs också bredare cykelvägar som separeras från gångvägar för att minska risken för kollisioner. Om fler cyklar och går så bidrar det till kommunens mål om att bli fossilbränslefri år 2030.

Bakgrund

I många år har boende längs med Genvägen skickat in förslag och synpunkter och efterfrågat lägre hastigheter och mindre buller. Hastigheten i området sänktes under 2015 och nu smalnas bilvägen av och en ny expresscykelväg och gångväg byggs. En något smalare bilväg gör att de som kör bil håller en lägre hastighet.

Gående och cyklister i området och även de som besöker platser som Björkbacka och Skidstadion kommer att få en bättre gång- och cykelväg.

Det byggs i Skidstadionområdet och det planeras ett nytt bostadsområde vid Blomstergården med cirka 800 bostäder. Det innebär att infrastrukturen i området behöver förbättras.

En del av Mittstråket

Det är Attacus Terramover som utför arbetet. Satsningen är en del av EU-projektet Mittstråket.

Sidan uppdaterad 2018-08-13

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen