Publicerad 2018-08-21

Rapport från Kommunstyrelsen

På tisdagen hölls det första KS-sammanträdet efter sommarledigheterna. Här är några av besluten som togs.

närbild på ordförandeklubba

Återremittering för nytt kulturhus

Efter en lång politisk diskussion angående projektet kring ett eventuellt kulturhus vid Gustav III:s torg – och i samband med det en flytt av resecentrum (Busstorget) – beslutade Kommunstyrelsen att återremittera ärendet.

I juni 2016 tecknade DIÖS och Östersunds kommun en avsiktsförklaring med därefter följande parallella arkitektuppdrag som redovisade förslag på hur Gustav III:s torg skulle kunna göras attraktiv och levande innehållande hotell, bostäder, kontor, bibliotek, konserthall, kulturskola samt vissa andra lokaler.

I de politiska budgetdirektiven för 2019 har majoriteten tydliggjort att de vill gå vidare och skapa ett nav på Gustav III:s torg där ett kulturhus med bland annat bibliotek och konsertsal ska vara grunden. Även Kulturskolan ska rymmas.

Oppositionspartierna C, M och L ville vid KS sammanträde skjuta upp ett inriktningsbeslut, dels för att få en mer klar bild av kommunens kommande investeringsbehov, dels för att fastställa kulturlivets behov. Dessutom ansåg man det lämpligt att vänta med ett inriktningsbeslut tills efter det kommande valet.

Efter en ajournering av sammanträdet föreslog Socialdemokraterna att återremittera ärendet, och ge Kommundirektören i uppdrag att ta fram en samlad bild av hur kostnaderna ser ut för att behålla de kulturlokaler som finns i dag, med de nödvändiga investeringar som behövs. Detta för att kunna använda i en jämförelse.

Oppositionspartierna gick med på återremissen medan Karin Thomasson (MP) och Elisabet Öhrnell (V) reserverade sig mot beslutet.

Strukturplan för Blomstergården

Ett förslag till strukturplan för området kring Styckmästaren 2 – även kallat Blomstergården – ska upprättas. Det beslutade en enig Kommunstyrelse.

Det är Östersundshem som ansökt om att pröva förutsättningarna för utveckling av en helt ny stadsdel, tillsammans med Rikshem, i anslutning till befintliga bostadsområden och Östersunds skidstadion. Området skulle enligt ansökan kunna inrymma bostäder, verksamhetslokaler, en F9-skola, och eventuellt hotell och förskola. Ungefär 800 bostäder skulle kunna skapas.

Kommunens arbete med strukturplan beräknas kunna påbörjas under tredje kvartalet 2018 och beräknas vara klart för fastställande under början av 2019.

Ja till multiarena på Kastalskolan

Utemiljön på Kastalskolan i Brunflo behöver förbättras med anledning att elevantalet ökar och att eleverna i högre grad ska lockas att vara ute på raster. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige är att Barn - och utbildningsnämnden beviljas att investera 1 000 000 kr för att anlägga en multiarena och en förbättrad utemiljö på Kastalskolan.

Sidan uppdaterad 2018-08-21

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen