Publicerad 2018-08-27

Workshop om vatten och avlopp
samlade tjänstemän från kommunens alla hörn

Hur fungerar vår vattendistribution och vår avloppsrening idag och hur vill vi att det ska se ut 2040? Det var den utmanande frågan som 25 tjänstemän och två politiker har diskuterat under två intensiva dagar.

Grupparbete för tjänstemän

Workshopen ingår i arbetet med att ta fram ett Program för vatten och avlopp.

- Vi behöver enas om en gemensam bild av hur vi vill ha det i framtiden så att hela kommunen drar åt samma håll, säger VA-chefen Kristina Kenning Östling. Vi har kommunala reningsverk, vattenverk och ett kommunalt rörnät som vi ska sköta om på bästa sätt. Vi måste ha riktlinjer för om, och i så fall hur och var, vi ska bygga ut kommunalt VA. Dessutom måste vi rusta oss för att möta en växande och förtätad stad, klimatförändringarna och eventuella krislägen i framtiden. Därför behöver vi ett Program för VA.

På workshopen deltog 25 tjänstemän från sju olika enheter; alltifrån VA-ingenjörer och bygginspektörer till stadsträdgårdsmästare och kommunekolog.

- Det är så viktigt att vi får diskutera och nätverka över enhets- och förvaltningsgränserna, menar Kristina. Hur ska vi annars komma fram till gemensamma riktlinjer som hela organisationen står bakom? De riktlinjerna ska utgöra grunden i Program för VA som ska gälla fram till 2040.

Arbetet med Program för VA går nu vidare och Kristina hoppas på att det blir färdigt och beslutat under 2019.

Sidan uppdaterad 2018-08-27

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen