Publicerad 2018-08-29

Kommunen satsar på att utbilda handledare

Under 2017 tog Område Arbetsmarknad och lärande på Östersunds kommun emot cirka 400 personer i olika former av arbetsmarknadsinsatser. Nu startar en utbildning för de medarbetare som handleder dessa personer. Företag som vunnit upphandlingar där det kommer att ställas sociala krav på att till exempel ta emot praktikanter kommer också att kunna gå utbildningen.

Två underarmar med tatuerade östersundshjärtan korsas

- Som kommun har vi ett ansvar att på olika sätt jobba för att minska utanförskapet. Det gör vi bland annat genom att erbjuda praktik och olika subventionerade anställningar, säger arbetsmarknadschef Åsa Brandelius och fortsätter:

- Då är det också viktigt att de medarbetare som tar emot dessa personer får ett bra stöd och en förståelse för vad det innebär att vara handledare.

Ska inspirera och peppa

Utbildningen kommer att erbjudas kontinuerligt till medarbetare inom kommunen som är eller vill bli handledare. Utbildningen är utformad för att både inspirera, utbilda och uppmuntra handledare och tar upp ämnen som ledarskap och kommunikation.

- De personer som lägger ned tid och engagemang på att vara handledare ska verkligen känna att de är värdefulla. Både för personen som de handleder och också för hela verksamheten. Vi vill genom utbildningen stötta fler till att bli varma och kloka handledare, säger Anette Jäderfeldt som är projektutvecklare inom Arbetsmarknad och lärande.

Riktar sig också till företag som vunnit upphandling med sociala krav

Det är inte bara kommunens medarbetare som erbjuds utbildningen, utan också de företag som vunnit kommunala upphandlingar där det ska ställas sociala krav. Genom projektet Socialt ansvarsfull upphandling ska kommunen använda upphandlingar som verktyg för att ta socialt ansvar. Det innebär till exempel att kommunen kan ställa krav på företag att erbjuda praktikplatser.

- För att praktiken ska bli så bra som möjligt, både för företaget och personen som praktiserar, vill vi kunna erbjuda det här stödet, säger Kristina Holmblad, projektledare för Socialt ansvarsfull upphandling.

Alla tjänar på att fler kan få jobb

De som kan få ta del av en arbetsmarknadsinsats är personer som står utanför arbetsmarknaden. Det kan vara unga personer med liten eller ingen erfarenhet från arbetslivet, nyanlända eller andra personer som av olika anledningar är utan jobb. För de som erbjuds en arbetsmarknadsinsats innebär det ofta en värdefull erfarenhet och ett steg närmare en anställning.

- Även om arbetslösheten minskar så behövs fortfarande sådana här insatser. Stora pensionsavgångar väntas inom välfärden och hela samhället, inklusive kommunen, tjänar på att fler kan få jobb, säger Åsa Brandelius.

Arbetsmarknadsinsatser i Östersunds kommun

Under 2017 hade cirka 400 personer någon form av arbetsmarknadsinsats inom kommunala verksamheter via Område Arbetsmarknad och lärande. Till den siffran räknas inte praktikanter som kommer från universitet, högskolor och andra utbildningar.

Vem kan bli aktuell för en arbetsmarknadsinsats?

Personer som står utanför arbetsmarknaden och har svårt att få ett jobb. Det är Arbetsförmedlingen som bedömer vilka personer som är aktuella för en arbetsmarknadsinsats, men man kan även komma via exempelvis Socialförvaltningen. Man kan inte själv söka om att få en sådan anställning.

Kommunala verksamheter som kontinuerligt tar emot personer i arbetsmarknadsinsatser

Vård- och omsorgsförvaltningen tog emot flest personer, tätt följt av Barn- och omsorgsförvaltningen. Andra arbetsplatser är exempelvis Östersunds bibliotek, Arenabyn, Snickeri och service och Måltidsservice.

Till dig som företagare

Vill du veta mer om projektet Socialt ansvarsfull upphandling?

Här finns mer information.

 

Sidan uppdaterad 2018-08-29

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen