Publicerad 2018-08-29

Rapport från Miljö- och samhällsnämnden 29 augusti 2018

Denna information tar upp några av ärendena som nämnden behandlade och utgår från protokollet innan justering. Besluten som tas vinner inte laga kraft förrän protokollet är beslutat och godkänt. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas i kommunens diariumlänk till annan webbplats när det har justerats, vilket normalt sker inom några dagar.

Vy över Östersund i höstiga färger med Rådhuset i mitten blåflammig himmel och krusat vatten

Medborgarförslag: App för att se vilka restauranger som fått anmärkning vid kontroll

Beslut: Miljö- och samhällsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ska avslå medborgarförslaget. Motiveringen till avslaget är det besparingskrav som kommunen har nu.

Ett medborgarförslag har lämnats in där det föreslås att kommunen ska ta fram en mobilapp eller en hemsida om livsmedelsinspektioner. Appen ska visa var det gjorts livsmedelsinspektioner, se vilka restauranger som fått anmärkning, anmäla matförgiftning och lämna klagomål på livsmedelsverksamheter. Kommunfullmäktige har gett Miljö- och samhällsnämnden i uppdrag att yttra sig i frågan.

Motion: Gatubelysning under sommaren

Beslut: Miljö- och samhällsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ska godkänna motionen. Dock under förutsättning att resurser läggs till driftbudgeten av gatubelysningen på grund av den ökade driftkostnaden.

I en motion föreslås det att gatubelysningen i Östersunds kommun ska vara på och regleras med ljusreläautomatik under hela året. De senaste åren har gatubelysningen varit släckt under den ljusare sommarperioden.

Förslaget innebär inte att det behöver köpas någon ny teknisk utrustning. Det kommer inte heller att innebära ökade arbetskostnader. Dock kommer driftkostnaden öka med uppskattningsvis cirka 95 000 kronor, på grund av att gatubelysningen kommer att vara tänd varje natt under sommaren.

Detaljplan till granskning: Karlslund 2:1, Utbyggnad av Sollidens äldreboende

Beslut: Miljö- och samhällsnämnden beslutade att gå vidare med detaljplanen för nytt äldreboende på Solliden. Nästa att skicka ut planen på granskning.

Vård- och omsorgsförvaltningen behöver skapa nya vårdboenden för äldre och tanken är att Sollidens äldreboende ska kompletteras med cirka 140 lägenheter. Närheten till det befintliga äldreboendet och Sollidens läge i staden har gjort att området bedöms som lämpligt att komplettera med ett nytt äldreboende.

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga ett nytt äldreboende på området i anslutning till befintliga byggnader. Planens syfte är också att skydda kulturhistoriskt viktiga byggnader i området och bevara parkmiljön runt byggnaderna.

Detaljplan - Valla Centrum 11 med flera, utbyggnad av Ica Supermarket i Valla, samråd.

Beslut: Miljö och samhällsnämnden beslutade att planen för utbyggnaden av ICA Supermarket i Valla ska skickas ut på samråd. Dialog ska hållas med barn och ungdomar i området.

Ägaren till ICA Supermarket i Valla har ansökt om planläggning för att bygga ut handelsbyggnaden. Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten på Valla Centrum 11 åt öst och väst. Åt väst föreslås utbyggnaden få samma höjd som befintlig byggnad. Åt öst föreslås utbyggnaden bli högre för att inrymma personalutrymmen på övervåningen.

Syftet med detaljplanen är även att reda ut parkeringsfrågor, gång- och cykelväg samt rättigheter/ gemensamhetsanläggningar. Utbyggnaden åt väst hamnar på mark som är en del av Valla Centrum 1, som idag tillhör Vallaskolan.

Torget på skolgården begränsas i och med utbyggnaden. Då resten av skolgården består av öppna ytor, lekplatser och bollplaner bör torget förstärkas för att behålla funktionen av ett torg och en samlingsplats för eleverna.

Sidan uppdaterad 2019-04-11

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen