Publicerad 2018-09-10

Lämna synpunkter om Naturreservat Lillsjön

Senast den 5 oktober kan du lämna synpunkter på skapandet av Naturreservet Lillsjön. Nu har det tagits fram förslag till beslut, skötselplan och kartor över området.

Vy genom träd och gräs där en sjö med morgondimma svävar ovanför vattnet. Grön skog i bakgrunden

Synpunkterna ska skickas in så att Östersunds kommun har dem senast 5 oktober. Antingen skickar du synpunkterna via e-post till samhallsbyggnad@ostersund.se eller via post till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad/Miljö och hälsa, 831 82 Östersund. Glöm inte att ange diarienummer 1864/2016.

Dokumenten förslag till beslut, skötselplan, artlista och kartor hittar du här

Östersunds kommun planerar ett nytt, kommunalt, naturreservat för området runt Lillsjön.

Sidan uppdaterad 2018-09-10

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen