Publicerad 2018-09-11

Rök ska avslöja felkopplade avloppsledningar

Under hösten kommer kommunen att låta undersöka om regn- och smältvatten (dagvatten) leds in i de kommunala ledningarna för avloppsvatten. Metoden går ut på att leda ner rök i avloppsledningarna och sedan se var röken kommer upp igen. Röken luktar inget och är helt ofarlig för människor och djur.

medarbetare som jobbar med avlopp

För att upptäcka felkopplingar täpps avloppsrören till i bägge ändar med hjälp av uppblåsbara rörproppar. Rören kommer man åt via brunnar i gatan. När rören är tilltäppta leds rök ner. Kommer röken sedan upp på ”fel” ställe så har man hittat en felkoppling. Röken är helt ofarlig; det är sådan rök som man använder på diskotek. Röken kommer normalt inte in i bostäderna men skulle det hända är det bara att vädra ut den.

Nu kartlägger vi Brunflo, Söder och Blomängen

De områden som ska undersökas denna gång är delar av Brunflo tätort, ett område på Söder och ett område på Blomängen. Arbetet kommer att pågå en bit in i oktober.

- Nu gör vi en kartläggning av var felkopplingarna finns, säger VA-ingenjör Anette Wahlström. Sedan går vi vidare. Det gäller att se vilka möjligheter som finns att leda bort dagvattnet på ett bra sätt. På sikt ska fastighetsägare som har sitt dagvatten felaktigt kopplat till avloppsledningsnätet åtgärda sin felkoppling.

Avloppsvatten som tränger upp i källare och överbelastade reningsverk

Vid kraftigt regn kan smutsigt avloppsvatten tränga upp genom golvbrunnar, toaletter och avlopp i hus och källare. Hur hänger det ihop?

Avloppsvatten från fastigheter i tättbebyggda områden leds till de kommunala avloppsreningsverken för att renas innan det släpps ut i våra sjöar och vattendrag. Regn- och smältvatten däremot ska ledas via dagvattenledningar direkt ut i naturen utan att passera ett reningsverk. Men alltför ofta är dagvattenledningarna felaktigt kopplade till avloppsledningsnätet. Det gör att reningsverken blir överbelastade helt i onödan och vid kraftiga regn kan husägare få sina källare översvämmade av smutsigt avloppsvatten.

– Det här är vanligast i gamla hus, berättar Anette. Det är anslutningar som gjorts för länge sen och idag är det inte tillåtet. Numera gör man separata lösningar för dagvattnet när man bygger nytt.

Sidan uppdaterad 2018-09-11

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen