Publicerad 2018-09-20

Grundvatten i Locknetrakten
kan säkra att vi alltid levererar rent vatten

Stora mängder grundvatten har hittats i trakten av Lockne. Det kan bli därifrån som östersundsborna får sitt dricksvatten om något skulle hända med Storsjöns vatten i framtiden.

En hand som håller i ett glas som fylls med rent vatten från en kran

Idag får östersundarna sitt dricksvatten från Storsjön. Men om något händer med sjön som gör vattnet dåligt, ska vi ha möjlighet att ta vatten från en annan vattentäkt. Det är där som den stora förekomsten av grundvatten i Locknetrakten kommer in; en förekomst som Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, nyligen hittat.

- För att säkra att vi alltid ska kunna leverera rent dricksvatten, behöver vi en reservvattentäkt, förklarar VA-chefen Kristina Kenning Östling. Därför har vi beställt den här undersökningen av grundvattenförekomsten från SGU.

Risker med grundvattenuttag

SGU bedömer att det går att försörja en stad av Östersunds storlek med detta grundvatten under en begränsad tid. Men det finns risker att stora uttag påverkar vattenbalansen och ekosystemen i området så det behövs mer noggranna undersökningar för att bedöma konsekvenserna.

Kalkberggrund och meteoritnedslag

Det är den kalkrika berggrunden tillsammans med meteoriten som slog ned i området för flera hundra miljoner år sedan, som har skapat sprickor och håligheter i berggrunden där grundvatten kan samlas. Det ger smått unika förutsättningar att ta ut stora mängder grundvatten, för att vara i denna del av landet.

Läs mer om grundvattenfyndet i Locknetrakten på SGU:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2018-09-20

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen