Publicerad 2018-09-24

Klimatväxling = färre flygresor och minskat koldioxidutsläpp

Tack vare klimatväxlingen har antalet kommunala tjänsteresor med tåg ökat och med flyg minskat. Det innebär i sin tur att kommunens utsläpp av koldioxid har minskat med 108 ton. Genom klimatväxlingen har kommunen dessutom köpt in 19 elcyklar och två ellådcyklar som kan användas av personalen.

Grått och blått täg som susar fram med grönska bakom

Stark ökning av tågresor

Klimatväxlingen infördes den första september 2017 och perioden som mätts är från 1 september 2017 till 31 juni 2018. Den har sedan jämförts med samma period september 2016 till juni 2017. Det gjordes ungefär lika många resor de båda perioderna (5 544 resor före införandet av klimatväxling och 5 586 efter införandet) men tågresandets andel har ökat med 11 procent (från 57 procent till 68 procent). Och antal flygresor har därför minskat med 11 procent (från 43 procent till 32 procent) under samma period.

Klimatväxlingsavgift för att åka flyg

Utsläppet från flyget har under samma period minskat med drygt 30 procent vilket motsvarar 108 ton koldioxid. När det gäller resor är exempelvis tåg att föredra framför flyg. För varje resa som görs med flyg tas det ut en avgift på 400 kronor för enkel resa inom Sverige, 800 kronor för enkel resa till ett land i Europa och 1 600 kronor för enkel resa till ett land i övriga världen. De avgifterna sätts in på ett konto och används sedan till investeringar som ska minska klimatpåverkan.

Vad är klimatväxling?

Klimatväxling innebär att man lägger en avgift på koldioxidutsläpp eller växthusgaser och att medlen sedan används till insatser som minskar koldioxidutsläpp eller växthusgaser. Kan även användas till exempel för att klimatväxla kommunens bilar i fordonsparken eller utsläppen från oljeeldade pannor.

Elcyklar första gröna investeringen

Under 2018 har klimatväxlingsavgiften använts för att investera i elcyklar till personalen. Från 1 september 2017 till 31 december 2017 kom det in 337 000 kronor. De räckte till totalt 21 elcyklar med hjälm och vinterdäck som har delats ut till förvaltningar som ansökt om att få använda en elcykel.

Sidan uppdaterad 2018-09-24

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen