Publicerad 2018-09-27

Rapport från Kultur- och fritidsnämnden

Beslut om kulturpriset och idrottsledarpriset, bidrag till en ny sommarteater och årskort på Skidstadion. Här är några av de beslut som Kultur- och fritidsnämnden tog under onsdagens sammanträde.

Bilden föreställer Rådhuset på hösten.

Östersunds kulturpris och idrottsledarpris

Årets kulturpris går till Anna Erlandsson för sitt arbete som konstnär och filmare. Idrottsledarpriset går till Pär Malmrot, Jemtland Innebandy. Läs mer om nämndens motiveringar här.länk till annan webbplats

Nya årskort på Skidstadion

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att införa årskort för Östersunds skidstadion. Det kommer att finnas två olika sorters årskort, ett för skidåkning/rullskidåkning samt ett för skidåkning/rullskidåkning och skidskytte.

Nämnden gav också Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda ett betalsystem för dusch och bastu.

Oppositionen (M,C,L) reserverade sig mot beslutet.

Priser för årskorten

Skidåkning/rullskidåkning

Vuxen (från 18 år): Årskort 1.200 kr

Senior (från 65 år) Årskort 600 kr

 

Skidåkning/rullskidåkning och skidskytte*

Vuxen (från 18 år): Årskort 1.800 kr

Senior (från 65 år) Årskort 900 kr

*Inskjutningstavlor ingår i avgiften

 

De nya årskorten börjar gälla från och med vintersäsongen 2018/2019 och gäller i ett år, från 1 november till och med 31 oktober.

Dessa områden/sträckor är avgiftsbelagda och ingår i årskortet:

Skjutbanan, skidspår/rullskidbanan i skidstadionområdet, dvs stadionområdet inklusive stadionplatten, världscupspåren, motionsspår Björnberget 2,7 km (blå/gul), motionsspår Slalombacken 3,5 km (röd/gul) samt motionsspår Elljus 5,0 km (grön/gul).

Förstudie om parasportens behov i Östersund

Östersund och regionen är en välkänd arrangör av vinteridrott. Nu finns det planer på att även etablera Östersund som en internationell nod för vinterparasport. Inför detta finns det en hel del insatser som behöver göras. Det handlar till exempel om att öka tillgänglighetsanpassningen i befintliga arenor. Det är också viktigt att säkerställa att hela servicekedjan från resor/transporter till boende och annan besökarservice fungerar. Det behövs också en kunskapshöjning om parasportens förutsättningar hos alla berörda aktörer.

Nämnden beslutade att finansiera projektet "Förstudie - inventering och omvärldsanalys kring parasportens utvecklingsbehov i Östersunds kommun” förutsatt att regionen också går in och finansierar. Arbetet ska göras i överenskommelse med Parasportförbundet. Studien är tänkt att börja i slutet på 2018 och pågå under 2019.

Bidrag till en ny sommarteater

Undantaget, en nybildad ideell kulturförening med rötter i Jämtlands Kulturkompani, får 150 000 kr i bidrag för produktion av sommarteater 2019 och 200 000 per år under 2020 och 2021. Oppositionen (M,C,L) reserverade sig mot beslutet att bevilja pengar för 2020 och 2021.

Undantaget satsar på att framföra klassisk dramatik eller skönlitterära verk som aldrig, eller sällan, framförts i vår region. De vill att texten ska utspela sig i miljöer utanför storstäderna. Visionen är att skapa engagerande modern sommarteater med hög kvalitet och professionella aktörer, både på och utanför scenen.

Medborgarförslag - transport mellan Ladängen och Gustavsberg

En medborgare har lämnat in ett medborgarförslag till Östersunds kommun angående skidbackarna på Frösön. Förslaget innebär att ravinen mellan Gustavsbergsbacken och Ladängen ska fyllas igen med snö för att underlätta transport för skidåkare mellan skidbackarna. Förslaget har fått 26 namnunderskrifter. Kultur- och fritidsnämnden och miljö- och samhällsnämnden yttra sig i ärendet. Det betyder att de ska komma med förslag på beslut till kommunfullmäktige.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Innan förslaget kan bifallas behövs det ytterligare utredning. Såhär motiverar nämnden förslaget:

- Innan det görs några fler satsningar på skidanläggningen behövs det pengar för att göra en fördjupad utredning kring Östbergets framtida utveckling som skid-, cykling och besöksanläggning.

- Det kommer att krävas en större driftbudget för att kunna tillverka tillräcklig mängd snö som behövs för att skapa en transportled över ravinen.

- En ihopbyggnad av skidbackarna kommer att kräva att båda skidbackarna är öppna samtidigt i större utsträckning, vilket kräver en större driftbudget.

- Det måste avsättas pengar för att iordningställa en fungerade och säker transportled hela vägen mellan skidbackarna och inte bara över ravinen.

Nämnden yttrar sig till Förvaltningsrätten angående avgifter på rullskidspåren

Kultur- och fritidsnämndens beslut att införa avgifter på rullskidspåret vid Skidstadion har överklagats till Förvaltningsrätten. Klaganden menar att detta dels strider mot allemansrätten, dels mot lagen om att naturreservat ska vara avgiftsfria. Rullskidspåret ligger delvis i Rannåsens naturreservat.

Kultur- och fritidsnämndens yttrande är att fallet dels ska avvisas och dels lämnas utan bifall. Den del av målet som handlar om avgifter i naturreservat ska avvisas. Frågan bör prövas enligt särskild ordning i miljöbalken, och inte i förvaltningsrätten.

Vad gäller avgifter på skidbanor, så menar Kultur- och fritidsnämnden att banan behöver underhållas både sommar- och vintertid, vilket kostar pengar. Det finns ingen juridisk skillnad mellan att tillverka och underhålla skidspår vintertid och att underhålla de asfalterade rullskidspåren sommartid. Östersunds kommun har sedan 2015 gjort stora satsningar på sommarverksamheten, då hela rullskidbanan asfalterats om och byggts ut. Intäkterna från spårkortsförsäljningen sommar och vinter endast täcker en liten del av den totala kostnaden för drift, skötsel och underhåll av skidstadion med skidspår och rullskidbana. Införandet av avgifter sommartid är en förutsättning för att fortsatt kunna hålla hög kvalitet på anläggningen, menar Kultur- och fritidsnämnden.

Vill du veta mer om besluten?

För att läsa om alla ärenden som Kultur- och fritidsnämnden beslutade om under sammanträdet, se protokollet som publiceras på ostersund.se länk till annan webbplatsinom några dagar. Besluten vinner laga kraft i samband med att protokollet blivit justerat, alltså underskrivet av både nämndordförande och oppositionens ordförande.

Sidan uppdaterad 2018-11-08

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen