Publicerad 2018-10-10

En elev kränks genom ett inlägg på sociala medier. Hur hanterar skolan en sådan händelse?

På sociala medier berättas om en incident på en av kommunens skolor, där en elev kränkts genom ett inlägg på internet. Händelsen är polisanmäld av berörd skola.

- Skolan har skyldighet att förebygga och stoppa kränkningar eller trakasserier av elever. När detta sker finns en rutin för hur skolpersonalen hanterar detta, berättar Jan Colm, som är verksamhetschef för grundskolan.
Personalen måste anmäla till rektor som i sin tur är skyldig att göra en anmälan till huvudmannen. I det läget måste huvudmannen göra en utredning och vidta åtgärder skyndsamt.
- Så sker också nu på den berörda skolan, där man arbetar intensivt med ärendet och följer den handlingsplan som skolan har, säger Jan Colm.

Men gränserna mellan vad som sker på skoltid och vad som sker på fritiden är inte lika tydliga som i den fysiska verkligheten. Vilka kränkningar måste skolan utreda och anmäla?
- Kränkningar som sker inom skolverksamheten omfattas av anmälnings- och utredningsskyldigheten. Dessutom omfattas händelser på väg till och från skolan, exempelvis vid färd i en skolbuss, säger Jan Colm.
Vidare omfattas även kränkningar i andra sammanhang, om dessa kränkningar har nära samband med vad som förekommer i skolan. Om en kränkning på internet kan anses ha samband med verksamheten eller inte måste bedömas i den aktuella situationen.

- Skolan ska vara en trygg miljö för de som vistas där. Finns den minsta tendens till oro, ska denna fångas upp tidigt. Våra elever ska känna trygghet i att berätta för skolpersonalen om man upplever oro i skolmiljön, säger Jan Colm, som tillägger att skolan, föräldrar och elever måste hjälpas åt med detta.
- Elevernas arbetsmiljö är ett gemensamt ansvar där vi vuxna har att stötta eleverna.

Mer information om kränkningar och mobbning på internet och sociala medier (Skolverket)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2018-10-10

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen