Publicerad 2018-10-12

Med anledning av artikeln ”Narkotika på HVB-hem kan ligga bakom att några boende gått vidare till grövre kriminalitet” i ÖP 8:e oktober

I tisdagens ÖP kunde man läsa: ”Ett mindre antal ensamkommande flyktingar använde narkotika under sin tid på HVB-hem i Östersund. Samtidigt blundade de ansvariga för drogproblemen och de drabbade fick ingen fungerande behandling för sitt missbruk”. Ulrika Nyberg, chef vid område integration vid Östersunds kommun, bemöter i den här texten denna enligt henne felaktiga information.

- Jag vill inleda med att uttrycka hur viktigt det är att det förs en debatt kring unga och droger, oavsett etnicitet, säger Ulrika Nyberg och fortsätter:

- Men det är viktigt att informationen som går ut är korrekt. Att ansvariga hos oss har blundat för att ensamkommande använt droger, eller att de unga inte fått någon fungerande behandling, stämmer enligt min uppfattning inte alls.

Hög tillströmning av ensamkommande

Precis som det står i artikeln var det en hög inströmning av ensamkommande barn/unga till Sverige 2015, även till Östersund. Kommunen gick in i ett stabsläge. På tre månader under 2015 rekryterade område Integration 80 vägledare, vilket innebar att en del inte hade någon erfarenhet, eller ringa erfarenhet, av ensamkommande barn i allmänhet och droger i synnerhet. Situationen var extraordinär för samtliga inblandade, såväl ungdomar som personal.

Alla erbjuds behandling

Under 2016 infördes därför rutinen att arbeta med en modell/metod som Malmö stad tagit fram och som benämns ”PID”; det vill säga preventiva insatser kring droger. Samtidigt påbörjades en mer aktiv samverkan inom länet. Rutinen vid misstanke om droger reviderades.

- Alla ungdomar som vill ha stöd, har ett påtagligt risk-/missbruk eller riskerar att hamna där, erbjuds behandling inom öppenvården, säger Ulrika Nyberg.

Bara polisen kan tvinga en ungdom att göra ett drogtest

Under slutet av 2017 genomgick dessutom samtlig personal vid ung integration en utbildning i att kunna utföra drogtester på egen hand i respektive verksamhet, och rutinen infördes från och med 1 januari 2018. Vägledarna har dock inga befogenheter att tvinga ungdomarna till ett drogtest, det är det bara polisen som kan göra.

- Därför blir det preventiva, förebyggande arbetet kring ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak) oerhört viktigt i arbetet med ungdomarna. Om ungdomen lämnar ett positivt drogtest, eller vägrar ett drogtest, skall en handlingsplan alltid upprättas, avslutar Ulrika Nyberg.

Sidan uppdaterad 2018-10-12

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen