Publicerad 2018-10-24

Hur ser studenternas Östersund ut?

Natur, friluftsliv och vinter är de tre mest populära orden Östersunds studenter använder när de beskriver Östersund, Årets Studentstad.

tittar bort, och två studenter som tittar mot kameran. De sitter i ett bibliotek. 

Som ett led i arbetet med studentstaden har Östersunds kommun beställt en undersökning för att få en bättre bild över hur studenterna upplever Östersund. Studenterna beskriver Östersund på ungefär samma sätt som andra medborgare gjort i liknande undersökningar. Begrepp som natur, friluftsliv och vinter är starkt förknippade med Östersund och utbudet av friluftsaktiviteter får högsta betyg av studenterna.

Det främsta skälet till att studenterna valde just Östersund som studieort är Mittuniversitetet och utbildningen i sig. Därefter följer natur, friluftsliv och skidåkning. Den tredje vanligaste anledningen till att de valt att studera i Östersund är relationer, såsom familj, vänner och kärlek.

Intressant arbetsmarknad för studenterna

Majoriteten av studenterna vill gärna stanna i Östersund efter att de är klara med sina studier. Många av dessa menar att den avgörande faktorn för att stanna är huruvida de får jobb inom sitt utbildningsområde eller inte.

Studenterna upplever generellt arbetslivsanknytningen, och Mittuniversitetets arbete med att involvera studenter i frågor som rör samhällsutveckling, som positiv. Många tycker även att det i Östersund och regionen finns en relativt intressant arbetsmarknad kopplat till deras egna utbildning. Detta är extra vanligt för studenterna som läser utbildningar till socionom, förskollärare, turism och ekonomi.

– Vår förhoppning är självklart att studenterna ska vilja och kunna stanna kvar efter genomförd utbildning. Det är en viktig del i vårt tillväxtarbete och betyder mycket för näringslivet, säger Jessica Stenbäck, utvecklingsstrateg vid Östersunds kommun

Vill ha ytterligare studentaktiviteter

Undersökningen visar även att det finns en del utmaningar att arbeta vidare med. Många studenter efterfrågar bland annat mer studentaktiviteter i deras vardag, såsom studentpubar och andra mötesplatser för studenter. Synpunkter om för dyr kollektivtrafik, för få studentrabatter och önskan om ett bredare kulturutbud förekommer flertalet gånger.

– Vi är fantastiskt stolta över utmärkelsen Årets studentstad. Vi är samtidigt ödmjuka inför att det inte betyder att vi är i mål med allt utan att det finns en hel del saker att arbeta med för att göra Östersund till en ännu bättre studentstad. Den här undersökningen ger oss en bättre bild av vad studenterna själva tycker och vad de vill att det ska fokuseras på framåt, säger Jessica Stenbäck.

Mer om Undersökningen – Studentstaden Östersund

Östersunds kommun har beställt undersökningen Studentstaden Östersund som ett led i arbetet med Årets Studentstad. Undersökningen genomfördes under maj och juni 2018 och 343 personer svarade. Undersökningen var riktad mot Mittuniversitetets samtliga studenter i Östersund. Underlaget till undersökningen är framtaget av företrädare för Östersunds kommun, Studentkåren i Östersund och företaget Nordanalys som genomförde undersökningen.

Ta del av rapporten Undersökning – Studentstaden ÖstersundPDF
Läs mer om Årets Studentstadöppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2018-10-24

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen