Publicerad 2018-10-26

Barnets bästa i fokus

För ungdomar som befinner sig i asylprocessen innebär 18-årsdagen att man plötsligt är vuxen, trots att man var ett barn i går. För många innebär födelsedagen dessutom att man kan bli tvungen att lämna den plats man lärt sig kalla hemma. Det behövs stöd från vuxenvärlden för att klara utmaningarna.

Allvarlig pojke

– Barn och unga som sökt uppehållstillstånd på egen hand i Sverige behöver få hjälp att lära sig att fatta "vuxna" beslut väldigt tidigt i livet. Det ställer stora krav på de vuxna som de möter i vardagen att förmedla så mycket kunskap så att besluten blir bra. Därför är det viktigt att de vuxna får mötas, skaffa kunskap och utveckla metoder utifrån sina olika roller, säger Lena Forsgren, kommunens koordinator för projektet "Barnets bästa vid återvändande".

Det är Strömsunds kommun som driver projektet tillsammans med Migrationsverket och Länsstyrelsen Jämtland. Under tre år samarbetar de med ett antal kommuner i Sverige, däribland Östersund, för att förbättra förutsättningarna, både för barnet och de vuxna och de verksamheter som möter denne.

Fler förväntas återvända

– Alla barn och ungdomar i den här situationen företräds juridiskt av en så kallad god man. Vi vägledare har en friare roll, vi fattar ju inga beslut, och kan kanske också hjälpa ungdomen att själv hitta svar på frågor. Samtidigt är det väldigt viktigt att vi inte motsäger varandra på något sätt, utan vi behöver prata ihop oss, säger Ulla Landenmark, som är vägledare på ett av kommunens HVB-hem.

Migrationsverket gör numera oftare bedömningen att ensamkommande barn och ungdomar inte har skäl att få stanna i Sverige. Därmed står också många myndigheter, de flesta svenska kommuner och många organisationer i civilsamhället inför stora utmaningar när det gäller att kunna tillgodose barnens bästa.

Projektets syfte är att förbättra situationen för barnen genom insatser som stärker de aktörer och de yrkesgrupper som är direkt involverade i arbetet med att stödja barnen i deras återvändandeprocess.

Behöver prata

– Vår utgångspunkt är att barnets bästa ska vara i fokus genom hela processen. Oavsett vilket beslut Migrationsverket fattar behöver vi prata; om de måste återvända behöver vi prata om det, om de får stanna behöver vi prata om det. Det är en ständig oro att befinna sig i asylprocessen, säger Lena Forsgren.

Rent konkret jobbar projektet bland annat med att utveckla en bra samtalsmetod, med olika frågekort som stöd. Ett annat pedagogiskt hjälpmedel är en processkarta, som grafiskt kan förklara den komplicerade asylprocessen.

Två kvinnor samtalar vid ett bord

Lena Forsgren och Ulla Landenmark

– Inledningsvis har vi letat reda på de nyckelpersoner som barnen möter; kurator, lärare, gode män. Vi har träffats, och tagit reda på vilka behov som finns. I våra olika roller behöver vi samordna oss kring vad vi pratar om och hur. Rätt information är det bästa för barnet. Man måste också se till sin egen roll, och tänka "hur hjälper jag bäst". Man vill hjälpa, men det blir inte alltid bra. Man får fokusera på vad man faktiskt KAN göra, säger Ulla Landenmark.

Starka känslor

Sorg, oro, ilska och frustration är känslor som påverkar både barnet och de vuxna i dess närhet. Som vuxen måste man vara förberedd, och kanske fråga sig "kan jag ta emot det som den här personen berättar för mig?"

– Vi kan hjälpa till att ge trygghet genom kunskap, så att människorna kan vara trygga OM de behöver ha de här samtalen. De samtal jag har haft har har visat mig att det är inte egentligen inte är så svårt. Vi kan ju inte fatta några beslut, det enda vi kan göra är att försöka ge dem mod och kraft att gå igenom processen, säger Ulla Landenmark.

– De här barnen bär en oerhörd styrka inom sig; de har tagit sig ända hit till Sverige. Saker som de lär sig här hos oss, påverkar dem, och de tar med sig tankar och ideal, som kanske i många fall är ganska oprövade i många delar av världen. På så vis kanske vi också kan så ett frö, som kan leda till mycket gott, säger Lena Forsgren.

Sidan uppdaterad 2018-10-26

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen