Publicerad 2018-11-06

”Digitala vårdtjänster är ingen förmån för kommunanställda”

Alla invånare i Sverige erbjuds digitala vårdtjänster som alternativ till den traditionella vården. Med anledning av rapportering i media kring detta vill Anders Wennerberg förtydliga syftet med satsningen i förmåns­portalen och ge kommunens perspektiv.

Person med mobil i handen

- Av dagens rapportering får man lätt intrycket av att det är endast kommunanställda som erbjuds digitala vårdtjänster. Så är det naturligtvis inte! Den möjligheten har alla i Sverige oavsett vem du är anställd hos eller var du bor. Att vi har bland annat Doktor.se i vår förmåns­portal innebär att den som är kommunanställd i Östersund får ett så kallat plus-medlemskap hos Doktor.se vilket ger möjlighet till bland annat 500 kronor i friskvård utöver det friskvårds­bidrag som kommunen erbjuder idag. Det tycker jag är bra, säger Anders Wennerberg, kommundirektör i Österunds kommun.

"Anställda ska själva få avgöra"

Kommunen har köpt in en så kallad förmånsportal för att kunna visa anställda vilka förmåner de kan välja mellan.

– Det handlar om förmåner som kommunen betalar, som just friskvårdsbidrag, fritt kaffe med mera. Och det handlar om en mängd andra förmåner som de som driver portalen förhandlat fram åt alla de som använder deras tjänst. Det kan vara rabatter på biobiljetter, pensionsplanering, matkasse med mera. Och även privat sjukvård, säger Anders Wennerberg och menar att de som arbetar hos kommunen ska få tillgång vård på det sätt som är enklast och smidigast för den anställda.

– Om det är en digital tjänst, ett samtal till 1177 eller ett besök i primärvården avgör den anställda själv.

"Digitala vårdtjänster kan avlasta hälsocentraler"

De digitala tjänsterna beskrivs ibland som ett hot mot regionens budget.

– Jag förstår att det kan vara svårt att dimensionera den fysiska vården om allt fler väljer digital vård. I ett övergångsskede är den digitala vården inte stor nog att avlasta tillräckligt men tar ändå resurser av regionen. Så är det ofta i skiften, innan man anpassat sig till den nya verkligheten. Å andra sidan hjälper digitala vårdtjänster rimligen till att minska belastningen på hälsocentraler och akutmottagningar, samtidigt som våra anställda inte behöver ta av sin arbetstid för att sitta i telefonkö eller ta ledigt från jobbet för att besöka vården, säger Anders Wennerberg.

Att det är hemlandstinget som debiteras för den som använder en digital tjänst är reglerat i ett avtal mellan alla landsting. Det har alltså inget att göra med personen jobbar i Östersunds kommun eller någon annanstans. Det är ett avtal som styr hur mycket det kostar hem­lands­tinget för till exempel en stockholmare som bryter benet under skidsemestern i Åre.

Idag erbjuder Region Jämtland Härjedalen inte någon liknande tjänst som den som bland annat Doktor.se erbjuder. Många landsting och regioner arbetar med att ta fram egna lösningar och vissa landsting har helt enkelt valt att samarbeta med de digitala vårdtjänsterna och låter invånarna använda dessa istället för den egna vården, utan kostnad för patienten.

– Regeringen har satt ett mål om att Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa 2025. Även Region Jämtland Härjedalen är ambitiösa i sina satsningar på e-hälsa. Vi följer med intresse regionens eget arbete med digitala lösningar, avslutar Anders Wennerberg.

Sidan uppdaterad 2018-11-07

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen