Publicerad 2018-11-08

Rapport från Miljö- och samhällsnämnden 7 november 2018

Denna information tar upp några av ärendena som nämnden behandlade innan protokollet är justerat. Besluten som tas vinner inte laga kraft förrän protokollet är beslutat och godkänt. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas i kommunens diariumlänk till annan webbplats när det har justerats, vilket normalt sker inom några dagar.

Östersund på avstånd mot blå himmel och lätt spegelblankt vatten

Reservatsbildning Lillsjön

Beslut: Miljö- och samhällsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ska inrätta det kommunala naturreservatet Lillsjön enligt de gränser som finns i förslaget. Dessutom ska Östersunds kommun vara förvaltare av naturreservatet enligt den skötselplan som tagits fram.

Miljö- och samhällsnämnden har tagit fram ett förslag att göra Lillsjön och det närliggande grönområdet till ett kommunalt naturreservat. Anledningen till det är skydda och utveckla friluftslivet i området samt att skydda och bevara det värdefulla naturområdet.

Detaljplan – Karlslund 2:1 – Utbyggnad av Sollidens äldreboende – antagande

Beslut: Detaljplan för del av Karlslund 2:1, Utbyggnad av Sollidens äldreboende, upprättad den 25 oktober 2018 och reviderad enligt utlåtande, antas.

Sollidens befintliga äldreboende ska kompletteras med cirka 140 lägenheter. I planen ingår också att det blir rivningsförbud på områdets äldre och kulturhistoriska byggnader. Även parkmiljön runt byggnaderna ska skyddas.

Medborgarförslag: Utbyggnad av lekplats Badhusparken

Beslut: Miljö- och samhällsnämnden ger i uppdrag till Samhällsbyggnad att utreda kostnader för fler lekredskap och bänkar i Badhusparkens lekpark. Detta efter yrkande från Socialdemokraterna med bifall från Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna.

Ett medborgarförslag har lämnats in med förslag om att Badhusparkens lekplats skulle behöva fler gungor och ”lekgrejor”. Dessutom skulle lekplatsen behövas byggas ut.

Medborgarförslag: Nedskräpning vid busshållplatserna

Beslut: Miljö- och samhällsnämnden avslår medborgarförslaget.

Motiveringen till det är att kommunen inte vill uppmuntra till rökning vid busshållplatserna.

Ett medborgarförslag har lämnats in med önskemål om att sätta upp askkoppar (behållare för cigarettfimpar och snus) vid vissa busshållplatser. Speciellt vid Lillänge och Campingen. Genom att göra det så kommer staden uppfattas som mer ren och vacker enligt den som lämnat förslaget.

Medborgarförslag: Förläng körsträckan för bussar som trafikerar sträckan mellan färjeläget till Härke i väntan på gång- och cykelbana

Beslut: Miljö- och samhällsnämnden avslår medborgarförslaget.

Motiveringen till det är att just nu undersöks det hur busslinjenätet på Frösön ska se ut i framtiden. Området vid Härke (Peterson-Bergers väg) är med i den undersökningen. Bygget av en gång- och cykelväg till området finns med i flerårsplanen för åren 2020–2021.

Ett medborgarförslag har lämnats in med önskemål om att busslinjen förlängs från Peterson-Bergers väg upp till kyrkan. Genom att göra det så får barnen en säkrare väg till skolan och slipper gå på vägrenen. Dessutom kommer det bli mindre biltrafik då barnen inte behöver skjutsas med bil till skolan.

Sidan uppdaterad 2019-04-11

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen