Publicerad 2018-11-09

Byggstart på Hofvallen

Östersunds kommun har påbörjat grävarbeten för att anlägga nya löparbanor och en ny konstgräsplan vid Hofvallen i Östersund. Kultur – och fritidsförvaltningen har utrett behoven när det kommer till friidrottsverksamhet samt för fotbollens del en ny konstgräsplan.

Bild på löpbana på Hofvallen.

Ska ge säkrare träning

Nya löparbanor innebär säkrare träning då de gamla banorna var rejält slitna – men det innebär också ett lyft för barn– och ungdomsidrotten samt dagtid för skolelevers rörelse och aktivering. Parallellt påbörjas även grävning på Hofvallens B-plan för att till tidig sommar kunna anlägga en ny konstgräsplan. Kultur- och fritidsförvaltningen har i samråd med idrottsföreningar utrett placeringen för den nya konstgräsplanen och Hofvallens B-plan är den fysiska plats där nästa 11-manna konstgräsplan ska ligga.

”Stort behov av ytor”

- Behovet av fotbollsytor är stort och den nya planen med måtten 100x60 meter kommer stärka utbudet av kvalitativa träningsytor, säger Frida Hansson, handläggare på kultur- och fritidsförvaltningen i Östersunds kommun.

Budget för de båda projekten är 9,7 miljoner kronor varav 7,3 miljoner för en ny konstgräsplan.

Fördel med varmt väder

Att det är förhållandevis varmt för årstiden har varit en fördel för projekten som kommit i gång något senare än beräknat. I dagsläget genomförs markförberedande arbete, under vintern sker upphandling av material för löparbanorna samt konstgräsytan för att slutligen komma i mål med projekten så tidigt som möjligt till sommaren 2019.

Sidan uppdaterad 2018-11-09

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen