Publicerad 2018-11-09

Felaktiga jämförelser publicerade av ÖFK

I en artikel på ÖFK:s hemsida finns en rad felaktiga jämförelser när det gäller driftskostnader för Jämtkraft Arena. I den här texten vill vi rätta felaktigheterna och beskriva hur det egentligen ser ut.

Jämtkraft Arena

I dag sköts driften av Jämtkraft Arena av Östersunds kommun. Tidigare sköttes den av ÖFK:s helägda bolag Driftaren AB. Östersunds fotbollsklubb har gått ut med felaktiga jämförelser av kostnader för Jämtkraft Arena under tiden driften sköttes av Driftaren AB i jämförelse med i dag. ÖFK menar att Östersunds kommuns driftskostnader är orimligt mycket högre än vad Driftaren AB hade i kostnader.

Helt felaktig jämförelse

ÖFK:s uppgifter är felaktiga, eftersom de jämför de pengar som kommunen betalade i ersättning till Driftaren AB med hela nuvarande bruttokostnaden inklusive kostnad för fastigheten. Det blir en helt felaktig jämförelse där ett nettobidrag likställs med nuvarande bruttokostnader.

- Det är mycket olyckligt att föreningen väljer att gå ut med felaktiga uppgifter. De jämför äpplen med päron. Något jag utgår från att föreningen är fullt medveten om, säger Johan Palm förvaltningschef för Kultur- och fritidsförvaltningen.

Östersunds kommun granskade Driftaren AB

Redan 2013 i samband med att Östersunds kommun granskade Driftaren AB utifrån det dåvarande avtalet så konstaterade kommunen att det inte gick att utläsa Driftaren AB faktiska kostnader och intäkter för enbart drift av arenan. Det har inneburit att Östersunds kommun inte kunnat göra en jämförelse av bruttokostnaderna för arenan, vilket självklart hade varit intressant att kunna jämföra över åren.

Fakta är följande när det gäller kostnaderna för Jämtkraft Arena:

 

För 2012 var kommunens kostnader följande:

Kapitaltjänstkostnaden 1 800 000 kronor

Nettoersättning till Driftaren AB 2 200 000 kronor

Summa 4 000 000 kronor

 

För 2016 var kommunens kostnader följande:

Lokalhyra 2 225 000 kronor

Nettoersättning intern drift 2 700 000 kronor

Summa 4 925 000 kronor

Allsvensk arena kräver utökad drift

Driften av arenan är dyrare idag än den var för några år sedan. Anledningen är främst att arenan gått från en division 2 arena till en allsvensk arena och internationell arena som kräver en utökad drift. Dessutom har arenan byggts ut vilket innebär ökade hyres - och driftskostnader. Mellan jämförelseåren har också kostnader för framför allt el och fjärrvärme ökat. Slutligen har det lagts till mer pengar för löpande och periodiskt underhåll.

  • Fakta är att kostnaden för drift av Jämtkraft Arena ökat och det beror framför allt på att arenan gått från en division 2-arena till en elitseriearena som både byggts till, och där kraven på driften ökat från Östersunds fotbollsklubb.
  • Vi ser också ökade kostnader 2019 utifrån att kraven på de allsvenska arenorna ökar ännu mer, vilket troligen innebär minskade möjligheter för oss som arenaägare att hyra ut den för breddverksamhet.

 

Sidan uppdaterad 2018-11-09

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen