Publicerad 2018-11-16

Förtydligande om våldsutsatthet i glesbygd

Med anledning av den reportageserie som Sveriges Radio Jämtland gjort kring våldsutsatthet i glesbyggd vill vi förtydliga ett några saker, för att det ska bli tydligt hur vi arbetar med dessa frågor.
- Kontakta socialtjänsten i din hemkommun om du är våldsutsatt och i behov av stöd eller hjälp. De har en laglig skyldighet att ta reda på dina behov och erbjuda stöd, säger Liselott Åsberg, verksamhetsledare vid centrum mot våld.

Centrum mot våld

Utreder både barn och vuxna

Om man blivit utsatt för våld så kan man vända sig till socialtjänsten i sin kommun. De utreder barn och vuxna som blivit utsatta för våld och beslutar utifrån utredningen om det skydd, stöd och hjälp som hen behöver. Det kan exempelvis handla om ekonomiskt bistånd, tillfälligt boende, information och råd. Om man har behov av ett tillfälligt boende så utgår man ifrån personens skyddsbehov.

Olika boendealternativ

Det finns olika former av tillfälliga boenden så som exempelvis Centrum mot vålds jourlägenheter, kvinnojouren eller andra lämpliga boendealternativ man har tillgång till. Kvällar, helger och nätter hanteras akuta ärenden av socialtjänstens beredskapsgrupp.

Centrum mot våld är en del av det stöd som varje kommun i länet kan bevilja till sina medborgare. Men man behöver inte ha kontakt med någon myndighet för att kunna vända sig till Centrum mot våld. Det går bra att ringa själv.

Samtal via Skype

Hos Centrum mot våld finns olika former av stöd till våldsutsatta så som enskilda stödsamtal, en gruppverksamhet för kvinnor samt enskilda stödsamtal till barn. I den mån verksamheten kan så försöker vi finna lösningar till att kunna samtala även då en person har långt att åka. Det kan handla om att personen kommer till oss, att vi åker ut och/eller att vi har samtal via telefon/skype.

 

Här når du oss på Centrum mot våld:

Centrum mot våld 0200 - 120 145 eller centrummotvald@ostersund.se

Socialtjänsten i din kommun når du här:

Östersund 063 -14 30 00

Krokom 0640 - 161 00

Åre 0647 - 161 00

Berg 0687 - 161 00

Bräcke 0693 - 161 00

Härjedalen 0680 - 161 00

Ragunda 0696 - 68 20 00

Strömsund 0670 - 161 00

Sidan uppdaterad 2018-11-16

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen