Publicerad 2018-11-16

Nya riktlinjer för oljeavskiljare

Företag som hanterar olja, bensin eller diesel ska ha en oljeavskiljare kopplat till sitt avlopp. På så sätt skyddas mark och vatten från skadliga föroreningar. Nu har kommunen tagit fram nya riktlinjer för oljeavskiljare. Kraven på oljeavskiljare har skärpts och gamla oljeavskiljare kan behöva bytas ut före 2025.

En golvbrunn i en bilverkstad med bilar i bakgrunden

Oljeprodukter, som exempelvis olja, bensin och diesel, är skadliga för djur, växter och människor. Därför ska oljeprodukter inte släppas ut på marken eller i sjöar och vattendrag. Om oljeprodukter följer med avloppsvatten till ett reningsverk kan det förstöra reningsprocessen.

En väl fungerande oljeavskiljare är ett mycket bra skydd för vår natur och våra dricksvattentäkter.

Läs mer om de nya riktlinjerna för oljeavskiljare

Sidan uppdaterad 2018-11-16

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen