Publicerad 2018-11-16

Rapport om idrottsanläggningar och aktivitetsytor visar vägen in i framtiden

Hur är läget med Östersund kommuns idrottsanläggningar och aktivitetsytor? Vad har föreningarna och medborgarna för behov? Hur kan fler människor ta del av utbudet för ökad fysisk aktivitet? Dessa är några av de frågor som kommunen tar upp i rapporten.

Bilden föreställer idrottande barn och ungdomar.

Utveckling av idrottsanläggningar och aktivitetsytor i Östersunds kommun är ett projekt som pågått under 2018. Uppdraget har varit att undersöka och analysera utvecklingen av arenor, idrottsanläggningar och aktivitetsytor i Östersunds kommun. Projektet har arbetat i nära dialog med idrottsföreningarna och medborgare för att fånga in så många synpunkter som möjligt. Rapporten har kartlagt vad anläggningarna och föreningarna har för behov, och ska vara vägledande för politiska beslut i idrotts- och anläggningsfrågor under den kommande 20-årsperioden.

- Det långsiktiga målet är att skapa goda förutsättningar för idrott och fysisk aktivitet utifrån individens villkor, oavsett nivå, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar, säger Johan Bürger Hyllienmark, projektledare.

Prioriteringar inför framtiden - närhet, funktion och inkludering

Det finns ett förhållandevis brett utbud av idrottsanläggningar och aktivitetsytor i kommunen. Anläggningarna möter medborgarnas och föreningarnas behov till stor del, trots att flertalet är eftersatta och i stort behov av underhåll. Rapporten visar på att det är viktigt att prioritera underhåll och drift av de anläggningar som finns.

- Det är också viktigt att utveckla aktivitetsytor för spontanidrott nära medborgaren, som till exempel utegym, bollplaner och promenadstigar. Rapporten visar på att närhet, tillgänglighet och användbarhet är tre viktiga faktorer för att främja fysisk aktivitet, säger Johan Bürger Hyllienmark.

Viktiga saker att tänka på vid utveckling eller nyetablering av anläggningar, enligt rapporten:

  • kommunen ska sträva efter att forma flerfunktionella anläggningar med genomtänkta sociala ytor. Det bör finnas möjlighet för flera olika idrotter och verksamheter att effektivt nyttja ytan.
  • jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet ska genomsyra den framtida utvecklingen av anläggningar, ytor och verksamheter för fysisk aktivitet i kommunen.
  • anläggningarna ska vara genomtänkta ur ett evenemangsperspektiv.
  • kommunen bör undvika lågbudget- och kompromisslösningar. Det är bättre att skapa långsiktigt hållbara, smarta och effektiva anläggningar, som passar både motionärer och elitidrottare.
  • Design för alla och Östersunds kommuns strategi för inkluderande designlänk till annan webbplats ska vara vägledande i utformningen av anläggningar.

Var med och tyck till!

Just nu är rapporten ute på remiss. Det betyder att medborgare och föreningar har möjlighet att tycka till om rapporten och lämna synpunkter fram till den 29 november.

Här kan du läsa mer och lämna dina synpunkter

 

Sidan uppdaterad 2018-11-16

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen