Publicerad 2018-12-05

Rapport från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 5 december

Bidrag till en ny kulturarena i Östersund, satsning på parasport, översyn av skidspår i Torvalla och årsbidrag till kulturföreningar. Här är några av de beslut som Kultur- och fritidsnämnden tog under sitt sammanträde 5 december.

bild på rådhuset i ett vintrigt östersund

Kulturarena får bidrag för utveckling

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att Jämtlands läns konstföreningar och LUX Art & Culture får 160 000 kronor. Stöden ska hjälpa LUX Art & Culture med uppstart och hyreskostnader. Lux Art & Culture ska bland annat vara en kulturarena för konstintresserade och inspirera unga till att intressera sig för konst. De vill även vara en plattform för debatt och samtal om konst samt hjälpa lokala konst- och kulturarrangörer att få fler besökare.

Satsning på parasport

Under januari arrangerar Parasport Jämtland/Härjedalen tre tävlingar i parasport. Världscuptävlingar i längdskidor och skidskytte samt en flernationsturnering i Para ishockey. Nämnden avsätter 659 000 kronor till tävlingarna. Av dessa är 100 000 kronor bidrag till skidtävlingarna. Resten av summan är stöd från nämnden för kostnadsfri tillgång till arenor, skidspår och eventuella övriga kostnader.

Översyn av skidspår i Torvalla

Skidspåret som ansluter mellan Odensala och Torvalla tas ur drift från och med vintersäsongen 2018/2019. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att komma med ett nytt förslag på en placering för ett skidspår i Torvalla. Det nuvarande, ca 3 km långa skidspåret är svårskött och kostar mycket att sköta. Personalen på Teknisk förvaltning som sköter om spåren ser också att den används av mycket få personer. Om skidspåret placeras närmare skolorna skulle det kunna leda till att fler använder den.

Bidrag till kulturföreningar och studieförbund för 2019

Kultur- och fritidsnämnden delar ut årsbidrag och andra typer av bidrag varje år. Bidragen går till föreningar och andra aktörer som arbetar för att kommunen ska ha ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Bidragen gör det möjligt för föreningarna att bedriva sin verksamhet.

- Bidrag till kulturföreningar 2019

Östersund Symphonic Band, Östersunds Orkesterförening, Cirkus Kul och Bus, Östersunds teaterverkstad och Folkets Bio Regina. Dessa är några av de föreningar som får årsbidrag för 2019. För att se hela listan över föreningar och hembygdsföreningar och hur mycket de får för 2019, se protokollet som kommer att finnas på webben inom några dagar. Här finner du protokollet när det är publicerat.öppnas i nytt fönster

- Bidrag till studieförbund 2019

Här är listan över de studieförbund som får bidrag för sin verksamhet för 2019:

 • Arbetarnas Bildningsförbund, 403 153 kronor
 • Folkuniversitetet, 52 859 kronor
 • Ibn Rushd, 94 706 kronor
 • Kulturens Bildningsverksamhet, 2 539 kronor
 • Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet 144 258 kronor
 • Medborgarskolan 412 534 kronor
 • Sensus 915 055 kronor
 • Studiefrämjandet 469 978 kronor
 • Studieförbundet Bilda 66 284 kronor
 • Studieförbundet Vuxenskolan 328 635 kronor

Bidrag - projekt för och tillsammans med barn och unga 2019

Dragspelsklubben Jämtbälgen får 10 000 kr för prova på-verksamhet för barn och unga.

KFUM-föreningarna - Jämtland basket, Östersund basket och Östersund basket ungdom får tillsammans 150 000 kronor för att bedriva projektet "Bra start" riktat till barn i grundskolan 6-12 år. Målsättningen med projektet är att fler barn får tillgång till fritidsaktiviteter i närområdet, att fler barn börjar idrotta regelbundet, samt att skapa nya mötesplatser för integration,

Utökat föreningsstöd för integration – ansökan 2019

Dessa föreningar får bidrag för integrationsprojekt:

 • Östersunds Brädklubb: 80 000 kronor
 • KFUM Basketföreningarna: 150 000 kronor
 • RFSL Östersund: 25 000 kronor
 • Global organisation of African women: 25 000 kronor
 • BK Ängeln: 150 000 kronor
 • The Rocking Pots: 30 000 kronor
 • Östersunds fotbollsklubb (ÖFK): 30 000 kronor
 • Studieförbundet vuxenskolan: 80 000 kronor
 • Östersunds Jeet Kune Do: 30 000 kronor

Bidrag till Djur- och kulgården i Torvalla

Djur- och kulgården i Torvalla får 180 000 kronor i driftbidrag för 2019. Föreningen får också ett extra driftsbidrag på 105 000 kronor för 2018 års budget, som stöd för att lösa föreningens akuta ekonomiska situation. Sommarens torka samt inköp av hö av dålig kvalitet har bidragit till att föreningen hamnat i ett svårt ekonomiskt läge.

Rapport och förslag för utveckling av kommunens idrottsanläggningar och aktivitetsytor

Kultur och fritidsförvaltningen fick 2017 i uppdrag att utreda kommunens idrottsanläggningar och aktivitetsytor. Detta för att se hur de kan utvecklas inom de närmaste 20 åren för att skapa idrott och aktivitet för alla.

Nämnden godkände rapporten och förslagen i denna, vilket innebär att de kommer tas med i nämndens budgetarbete för 2019. I rapporten läggs bland annat förslag på ökade resurser till underhåll av äldre lokaler, att det inte finns några behov av att avveckla anläggningar samt att idrotten ska verka för att inkludera fler, oavsett förutsättningar.

Nämnden kommer också begära av Kommunstyrelsen att få ta fram en strategi för fysisk aktivitet och idrott för en ökad folkhälsa.

Vill du veta mer om besluten?

För att läsa om alla ärenden som Kultur- och fritidsnämnden beslutade om under sammanträdet den 5 december, se protokollet som publiceras på ostersund.selänk till annan webbplats inom några dagar. Besluten vinner laga kraft i samband med att protokollet blivit justerat, alltså underskrivet av både nämndordförande och oppositionens ordförande.

Sidan uppdaterad 2018-12-05

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen