Publicerad 2018-12-11

Nöjda medborgare i Östersund enligt medborgarundersökningen

Grattis till Östersunds kommun - här trivs medborgarna bättre än i den genomsnittliga kommunen!

Vy över Östersund och Frösön

Medborgarundersökningen från Statistiska Centralbyrån är en attitydundersökning och ett sätt att förstå hur medborgarna ser på Östersunds kommun. Senast kommunen beställde medborgarundersökningen var 2016. I årets undersökning har Östersunds kommun överlag fått ännu högre betyg från medborgarna. En av undersökningens tre delar är Nöjd-Region-Index (NRI) där medborgarna bedömer kommunen som plats att leva och bo på. Där ökade Östersunds betyg från 65 till 67. Genomsnittet för alla kommuner som deltagit i undersökningen är 62.

Några områden Östersund fått högre betyg i sedan sist är kommersiellt utbud, möjlighet till arbete och utbildning samt nöjdhet kring grundskolan, kultur och gång- och cykelvägar.

Mer nöjda än genomsnittet med kommunala verksamheter

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) är en annan del av undersökningen. NMI anger hur nöjda medborgarna är med kommunens olika verksamheter. Där är Östersunds medborgare lite mer nöjda än genomsnittet i riket. Räddningstjänsten och vatten och avlopp är de verksamheter medborgarna är mest nöjda med. Minst nöjda är de med kommunens äldreomsorg och stöd för utsatta personer.

Genomsnittligt upplevt inflytande

Medborgarnas nöjdhet kring inflytande på kommunala beslut och verksamheter (Nöjd-Inflytande-Index: NII) är den tredje delen i undersökningen. Östersunds medborgare är lika nöjda som genomsnittet av de deltagande kommunernas medborgare. Lägst möjlighet till inflytande tycker medborgarna att de har för påverkan på beslut och verksamheter.

Hur fortsätter vi framåt?

– Medborgarnas synpunkter är viktiga i vårt förbättringsarbete. Undersökningen är ett av många underlag som ligger till grund för prioriteringar och utvecklingsuppdrag. Vi kommer nu att analysera resultaten och presentera dessa för de förtroendevalda och kommunledningsgruppen, säger Maria Werner Gabrielsson, verksamhetscontroller vid Östersunds kommun.

Om medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen genomförs av Statistiska Centralbyrån. 1 600 personer i Östersunds kommun fick möjlighet att delta i årets medborgarundersökning, där 43 procent valde att svara på undersökningen.

Läs mer om medborgarundersökningenöppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2018-12-11

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen