Publicerad 2018-12-18

Rapport från Vård- och omsorgsnämnden 18 december 2018

Vård- och omsorgsnämnden föreslår bygge av ett nytt särskilt boende inom Sollidenområdet med byggstart 2020. Det var en av punkterna som behandlades på nämndens möte den 18 december.

Här följer en kort sammanfattning av några ärenden som nämnden behandlade. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas i kommunens diariumlänk till annan webbplats när det har justerats. Det sker normalt inom några dagar.

Särskilt boende med plats för närmare 200 lägenheter

En enig Vård- och omsorgsnämnd föreslog att det ska byggas ett särskilt boende inom Sollidenområdet och att medel avsätts i investeringsbudgeten för 2020–2023. Som en konsekvens av förslaget föreslog Vård- och omsorgsnämnden också att Kommunstyrelsen ger nämnden i uppdrag att påbörja detaljprojekteringen av Sollidenområdet under 2019. Vård- och omsorgsnämnden menade också att bygget med fördel delas upp i flera etapper, så att antalet nya lägenheter fördelas över tid.

Gruppen som är 85 år och äldre kommer att öka med 50 procent mellan 2020 och 2050 i hela Sverige. Samma sak gäller i Östersunds kommun. För att täcka det växande behovet av särskilt boende bedömer Vård- och omsorgsförvaltningen att kommunen behöver erbjuda 300 fler lägenheter 2028. Vid medborgardialoger har det blivit tydligt att de flesta vill fortsätta att bo i det område de tidigare bott. Det största behovet av platser kommer därför att vara i centrala Östersund.

Vård- och omsorgsnämnden har tidigare fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att upphandla ett hyresavtal för särskilt boende. Upphandlingen pågår och kan som mest ge upp till 100 lägenheter. Det kvarstående behovet på 200 nya lägenheter, vill Vård- och omsorgsnämnden täcka genom att kommunen bygger i egen regi på kommunal mark.

Planen är att bygga två hus med vardera 96 lägenheter samt storkök och restaurang.

Sju miljoner minus i prognos

Vård- och omsorgsnämnden tog del av förvaltningens prognos per sista november. Liksom prognosen per sista oktober pekar den på ett underskott på sju miljoner kronor för 2018.

Läs mer om prognosen i nämndrapporten från oktober månad.

Sidan uppdaterad 2018-12-18

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen