Publicerad 2018-12-20

SKL:s rapport ”Öppna jämförelser Grundskola 2018” visar förbättrade resultat

Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterar årligen rapporten ”Öppna jämförelser – grundskola” och nyligen publicerades resultaten för 2018. Östersunds kommuns grundskola förbättrar sitt resultat i den sammanvägda rankingen från 213 (2017) till 144. Dessutom är resultaten förbättrade på alla områden som omfattas i undersökningen och meritvärdet* har ökat från 216 till 224. 

Skolelever i undervisning med lärare

Foto: Göran Strand

I rapporten beskriver SKL elevernas kunskapsresultat på kommun- och riksnivå genom en samling nyckeltal, som hämtats från kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Syftet med rapporten är att ge huvudmännen ett bra underlag för analyser och utveckling av skolan.

Positiv trend

- Det gläder oss förstås att vi under läsåret 2017/2018 lyckats vända den negativa trenden från de senaste åren. Vår utmaning och vårt mål är naturligtvis att alla elever ska uppnå gymnasiebehörighet och där är vi inte riktigt än, men vi närmar oss, säger Britta Gyllebring, som är tillförordnad förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen.

Exempel på åtgärder som ger förbättrade resultat är ett förbättrat systematiskt kvalitetsarbete, i såväl analys som resultatuppföljning som grund för rätt åtgärder.
- Vi har också utvecklat resursfördelningen till förskolor och skolor från och med 2018. Det betyder att mest resurser fördelas dit de behövs bäst. Våra förskolechefer och rektorer behöver bra förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet genom kompetensutveckling och förstärkning av det administrativa stödet. Där har vi kommit en bit på väg, och arbetet fortsätter förstås för ännu bättre förutsättningar, säger Britta Gyllebring.

- Men viktigast är att all personal i förskola och skola bidrar till det förbättrade resultatet genom att ständigt utveckla vår verksamhet. Som tf förvaltningschef vill jag rikta ett stort tack till alla som varje dag gör en så god arbetsinsats för våra barn och elever.

För mer information:
Britta Gyllebring, tf förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen
070-341 74 70

SKL´s rapport, Östersunds kommunPDF

*Fotnot: Meritvärdet är summan av de 16 eller 17 bästa betyg från högstadiet, där betygen räknas om till siffror.

Sidan uppdaterad 2018-12-20

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen