Publicerad 2019-01-10

Socialförvaltningen fick gott betyg i brukarundersökningen

Socialförvaltningen har för fjärde året deltagit i den nationella brukarundersökningen för individ- och familjeomsorgen. Resultatet är överlag mycket gott, med mellan 78 och 95 procents nöjdhet, och överträffar samtliga andra deltagande kommuner.

– Att våra medborgare är så nöjda med vårt arbete och bemötande visar på att vi jobbar med rätt insats i rätt tid - på rätt sätt. Samtidigt ska vi inte slå ner på takten i vårt utvecklingsarbete, säger Helén Eurenius, Förvaltningschef på Social- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Enkäten vänder sig till besökare inom myndighetsutövning; Försörjning, Barn ungdom, Vuxen samt Ensamkommande barn. För Barn och ungdom besvarar både ungdomar över 13 år och vårdnadshavare enkäten.

Enkäten finns även på engelska, arabiska, dari, pashto, somaliska, tigrinja och finska.

Genomförandet skedde under perioden 3 september till 12 oktober 2018.

Totalt besvarade 203 personer (191 pers 2017) enkäten. Av dessa var 94 kvinnor, 107 män och 2 svarade annat/vill inte svara.

Brukarundersökningarnas resultat hittar du på en särskild sida som du kommer till via den här länken

Sidan uppdaterad 2019-01-10

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen