Publicerad 2019-01-17

Läget för anslutningsspåret i Torvalla

Kultur- och fritidsnämnden tog i december ett beslut om att starta ett utvecklingsarbete i Torvalla och hitta en lämplig plats för ett nytt skidspår i området. Samtidigt bestämde nämnden att lägga ner driften av det anslutningsspår som löper genom området.

karta som visar var i Torvalla anslutningsspåret går. Det sticker av från Odensalas spår och vidare mot Skogsmon, Ängsmon och till Opebacken 

Den inringade linjen visar anslutningsspåret i Torvalla

– Behovet av ett skidspår i Torvalla är stort. Att erbjuda möjligheter till skidåkning i närområdet är bra för både miljön och folkhälsan då närheten till ett skidspår förhoppningsvis leder till att fler väljer att åka skidor. Därför lade vi också fram ett förslag om att vi vill utreda möjligheterna för ett nytt, bättre spår i Torvalla som gynnar både invånarna, förskolorna och skolorna i området bättre, säger Liselotte Halvarsson, utredare och handläggare vid Kultur- och fritidsförvaltningen på Östersunds kommun.

Varför lades anslutningsspåret ner?

Förvaltningen föreslog att spåret skulle läggas ner av tre anledningar.

Lågt nyttjande av spåret

Under förra säsongen hade de som sköter spåret satt upp en mätare för att få veta hur många som åkte i spåret veckovis. Mätaren satt uppe under vecka 11 och vecka 12. Första veckan passerade 9 personer mätaren och veckan därpå passerade 13 personer spåret. De har utöver mätningarna också undersökt hur många stavmärken som funnits i spåren och de har varit få.

Stora resurser för att underhålla spåret

Personalen som preparerar spåren har länge flaggat för att det är problematiskt. Spåret har enkel väg korsat sju plogade och grusade vägar med höga plogkanter. Personalen som kör spårmaskinerna har behövt handskotta varje plogkant för att kunna ta sig över med pistmaskinen. Gruset och plogkanterna har slitit på maskinerna som behövt mycket underhåll.

Det har också tagit cirka sex timmar att preparera spåret varje gång. Det beror på att den vanliga pistmaskinen inte klarar av spåret. Istället behöver personalen en mindre spårmaskin med spårkälke. Efter att ha pistat spåren i Spikbodarna och Odensala, med vanlig maskin, behöver personalen åka tillbaka till Skidstadion. Där har de garage för alla maskiner. De byter då till en mindre spårmaskin med spårkälke innan de åker tillbaka i spåren till Torvalla och pistar där.

Det i kombination med att personalen behöver skotta varje övergång gör att det totalt tar cirka sex timmar att preparera spåret. Spåret skulle kanske gå att köra med skoter men spårkvalitén blir då mycket sämre. Personalen skulle också fortfarande behöva utgå ifrån Skidstadion då de inte har något garage för spårmaskiner eller skoter i Torvalla/Odensala.

Säkerhetsrisk för personalen

Under pistningen och skottningen har tre av de vägar personalen passerat varit trafikerade vägar. Det är ett säkerhetsproblem då det inte är tryggt för vår personal.

Vem har fattat beslutet?

Kultur- och fritidsförvaltningen och de som dragit spåret hos Teknisk förvaltning la med den bakgrunden fram ett beslutsunderlag till nämnden i december. Där föreslog de att ta anslutningsspåret ur drift samt att de ville få i uppdrag att utreda ett nytt och bättre spår inför kommande säsonger. Nämnden var enig och höll med förvaltningen. Spåret togs ut drift och förvaltningen fick i uppdrag att undersöka möjligheterna för ett nytt spår i Torvalla.

Nämnden vill ta upp frågan på nytt

Efter medborgarnas synpunkter har nämnden bett förvaltningen att skriva ett ärende om att starta upp driften av anslutningsspåret igen tills utredningen är klar. På nämnden 28 januari kommer de ta ett beslut i ärendet.

Förvaltningen har fortfarande i uppdrag att utreda förusättningarna för ett nytt spår. När de utreder kommer ta de reda på hur placering, skötsel, eventuell elbelysning och kostnad skulle se ut.

När Kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram ett nytt förslag på skidspår kommer medborgarna få möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Sidan uppdaterad 2019-01-17

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen