Publicerad 2019-01-18

Nya sanktionsavgifter i livsmedelslagen

Från och med 1 januari 2019 skärps straffen för brott mot livsmedelslagen. Kontrollmyndigheter är nu skyldiga att besluta om sanktionsavgifter vid överträdelser enlige livsmedelsförordningen.

Ett exempel på när sanktionsavgifter kan bli aktuellt är om någon påbörjar en livsmedelsverksamhet utan att ha gjort en anmälan till sin kontrollmyndighet.

Även redan registrerade verksamheter omfattas av de nya bestämmelserna. Därför är det viktigt att underrätta kontrollmyndigheterna om att det är en ny fysisk eller juridisk perosn som ansvarar för verksamheten, till exempel på grund av ägarbyte eller ändring av bolagsform.

Sanktionsavgiftens storlek

Sanktionsavgiften avgörs av årsomsättningen och typen av överträdelse. Den blir lägst 2 500 kronor och högst 75 000 kronor. Om den som blir belagd med en sanktionsavgift inte upphör med överträdelsen ska en ny avgift tas ut, dubbelt så stor som den första. Dock högst 100 000 kronor. Detsamma gäller om den avgiftsskyldige inom ett år från beslutet om sanktionsavgift upprepar en sådan överträdelse.

Vad behöver livsmedelsföretagen göra?

Om du har en livsmedelsverksamhet kan det vara en bra idé att dubbelkolla att de uppgifter som du har lämnat till Östersunds kommun är rätt. Uppgiften om organisationsnummer hittas i registreringsbeslutet.

Fängelsestraff

Dessutom återinförs fängelsestraff på upp till två år. Fängelsestraff kan bli aktuellt om någon hanterar, producerar eller marknadsför livsmedel som kan orsaka en fara för människors liv eller hälsa.

Att fängelse återinförs i straffskalan ökar polis och åklagares möjlighet att utreda brott mot livsmedelslagen, till exempel att genomföra husrannsakan eller att prioritera en brottsutredning högre.

Läs mer om sanktionsavgift enligt livsmedelslagen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om Livsmedelslagen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2019-05-22

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen