Publicerad 2019-01-22

Medborgare som skrivs ut från sjukhuset är nöjda med kommunens stöd

De personer som behöver stöd när de skrivs ut från sjukhuset är nöjda med Östersunds kommuns planering och stöd inför hemgången. Det visar en medborgarenkät.

Enkäten lämnades ut under november månad av kommunens biståndshandläggare som möter patienterna på sjukhuset och ansvarar för planeringen vid utskrivningen. Totalt var det 56 enkäter som delades ut till de personer som behövde stöd när de lämnade sjukhuset. 33 enkäter besvarades - det vill säga 59 procent.

Samma form av enkät lämnades också ut 2009 och 2017. I 2018 års enkät fanns även frågor specifikt riktade till anhöriga. Resultatet för de tre åren visar sammantaget ett bra resultat inom alla områden, både när det gäller bemötande, inflytande, delaktighet och upplevd trygghet hos medborgarna.

Blir lyssnade på

Så här svarade medborgarna på frågan om de upplevde trygghet inför hemgången från sjukhuset:

  • 22 av 33 "ja absolut"
  • 9 av 33 "ja till viss del"
  • 2 svarade inte på frågan

32 av 33 svarade "ja absolut" på frågan om biståndshandläggaren lyssnade på deras beskrivning av situationen. En person svarade inte på frågan

Bland de skriftliga synpunkterna i 2018 års enkät finns många mycket positiva omdömen. Men här finns också medborgare som beskriver upplevelser av att stöd och hjälp inte fungerat som önskat efter hemkomsten från sjukhuset.

Här kan du ta del av svaren på 2018 års enkät och jämförelser med tidigare års enkäterPDF

Sidan uppdaterad 2019-01-25

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen