Publicerad 2019-01-22

Satsning på att stärka skolresultaten för barn i familjehem

Genom att stärka barnens självförtroende och se till att vuxna i barnets närhet samarbetar, jobbar Skolfamteamet för att barn i familjehem ska få samma möjlighet att lyckas i skolan som andra barn.

Närbild på uppsträckt hand i skolmiljö

Lärare, specialpedagog, familjehem, socialsekreterare och en psykolog sitter samlade i en skola. Flickan, som mötet handlar om, vill inte vara med. Hon lägger sig i en soffa. I en annan del av rummet.

Vi vet inte vad hon tänker. Kanske tänker hon att de ska prata om allt hon gör fel, om alla problem, om allt som hon inte kan. De vuxna fortsätter att prata och flickan hör på även om hon låtsas att hon inte gör det. Ju längre samtalet går, ju mer intresserat lyssnar flickan. Efter ett tag flyttar hon sig lite närmare. Hon hör hur hon får beröm. Hur de vuxna är imponerade av vad hon kan i olika ämnen. Hur testerna visat att hon är begåvad. Smart. Plötsligt sätter hon sig tillsammans med de vuxna kring bordet. Deltar i samtalet.

"Jag vet att du är jättesmart"

- Eftersom många, både inom skolan och hemma, vet att barn som bor i familjehem ofta har haft det tufft på olika sätt kan förväntningarna och kraven ibland bli lägre. En del lärare tycker synd om barnet och tänker att de ska försöka underlätta för barnet genom att inte ställa så hårda krav, men det blir tvärtom, säger psykologen Maria Faxbrink.

- Ja, för då signalerar läraren att barnet inte riktigt räknas, att ingen ändå förväntar sig att barnet ska prestera något. Det kan bli förödande för barnets utveckling. Men om ett barn istället får höra, helst av många vuxna i dess närhet, att ”jag vet att du är jättesmart och kan så mycket om det här, jag tänker inte låta dig kasta bort det”. Det betyder såklart mycket, säger specialpedagogen Vivianne Mattsson.

Bra skolgång skyddar mot många allvarliga risker

Forskning visar att barn som växer upp i familjehem lämnar grundskolan med betydligt lägre betyg än andra barn. Tester visar dock att det inte beror på att barnen har en lägre begåvning. Däremot vet man att barn i familjehem, som grupp, underpresterar i skolan i förhållande till sin kapacitet.

- Att lämna grundskolan utan gymnasiebehörighet ökar riskerna för att senare i livet bland annat drabbas av psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet. Att det istället går bra i skolan har visat sig skydda mest mot dessa risker. Och skolgången är ju också en faktor som faktiskt är möjlig att påverka. Det är därför Skolfam finns, säger Ulrika Winberg som är projektledare för Skolfam.

Ulrika Winberg - projektledare Skolfam, Eva Magnusson - familjehemssekreterare familjehemsteamet, Yvonne Holm - socialsekreterare familjehemsteamet och Maria Faxbrink, psykolog Skolfam.

Från vänster: Ulrika Winberg - projektledare Skolfam, Eva Magnusson - familjehemssekreterare familjehemsteamet, Yvonne Holm - socialsekreterare familjehemsteamet och Maria Faxbrink - psykolog Skolfam.

Insatser i skolan och hemma

Skolfamteamet består av psykolog, specialpedagog, barnets socialsekreterare och familjehemssekreterare. När socialsekreteraren fått samtycke från vårdnadshavarna kan Skolfamarbetet påbörjas. Det första teamet gör är att kartlägga barnets styrkor och svårigheter. Specialpedagogen och psykologen är även med i skolan för att se hur barnet, lärare och andra elever fungerar tillsammans. Tillsammans med skolan och familjehemmet gör teamet därefter en planering för hur de ska jobba framåt.

När det gäller familjehemmet försöker teamet ta reda på vad som behövs för att stötta barnet. Det kan vara allt från läxläsning till tips på aktiveter som utvecklar barnets språk.

- Vi jobbar med att lyfta barnet och höja självförtroendet. Genom att prata annorlunda om barnet blir det andra förväntningar, både när det gäller barnets syn på sig själv men också omgivningens, säger socialsekreteraren Yvonne Holm

Skolfam – en social investering

En bra skolgång innebär inte bara stora vinster för barnet utan även att samhället får minskade kostnader. Därför är arbetet med Skolfam en bra investering för alla. De tre första åren med Skolfam finansieras med pengar från kommunens sociala investeringsfond. Östersunds kommun startade Skolfam under 2018. Ett av målen med satsningen är att alla barn, som är familjehemsplacerade av Östersunds kommun i länet, ska få erbjudande om att vara med. Skolfam arbetar förebyggande vilket betyder att även familjehemsplacerade barn som redan klarar skolan bra kommer att delta förutsatt att vårdnadshavarna samtycker.

- Att bli sedd, att få reda på vad som är ens styrkor och att lärare och andra i ens närhet får reda på vad de kan göra för att stötta en att klara utmaningar är ju ett stort stöd för alla barn, säger familjehemssekreteraren Eva Magnusson.

Utvärderingar av Skolfam från andra kommuner har hittills visat att de barn som deltagit har fått bättre studieresultat. Som grupp når de deltagande barnen gymnasiebehörighet i nästan samma utsträckning som andra barn.

Skolfam i Östersund

  • Skolfam är en nationell arbetsmodell som ska förbättra skolresultaten hos långvarigt familjehemsplacerade barn. Modellen bygger på att alla inblandade vuxna inom skola, elevhälsa och socialtjänst samarbetar med vårdnadshavare och familjehem för att barnet ska klara sin skolgång på bästa sätt.
  • Satsningen riktar sig till barn i förskoleklass upp till och med årskurs åtta. Varje barn följs därefter under hela grundskoletiden under förutsättning att barnet fortfarande bor i familjehem. Det långsiktiga målet är att barnet ska gå ut årskurs nio med behörighet till gymnasieskolan.
  • Satsningen drivs i samverkan mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och Social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Östersund.
  • De tre första åren med Skolfam finansieras med pengar från kommunens sociala investeringsfond. Sociala investeringar innebär att kommunen ser olika insatser till personer i behov av stöd som en investering istället för en kostnad. Det handlar om att på sikt minska utanförskapet och jobba långsiktigt med samordnade insatser.

Läs mer om Skolfam häröppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2019-11-13

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen