Publicerad 2019-01-28

Med anledning av rapporteringen om att anhöriga inte får vara anställda som personliga assistenter

Vård- och omsorgsförvaltningen har beslutat att anhöriga inte ska vara anställda som personliga assistenter till närstående med funktionsnedsättning. Bakgrunden ligger i kommunens ansvar för vårdens kvalitet och att de medborgare som är i behov av vård får rätt stöd.

två personer som sitter utomhus varav en i rullstol

Förvaltningsledningen tog beslutet av tre orsaker:

  • Det kan vara svårt för en medborgare som har en anhörig som anställd att signalera när vården inte fungerar optimalt. Detta då de vill vara lojala med sina anhöriga.
  • Det kan vara svårt för en anhörig som vårdar sin närstående att berätta om arbetsmiljön inte fungerar bra.
  • Ibland kan det också hända att den anhörige tar på sig ansvaret att avgöra vad den närstående behöver för slags stöd, istället för att låta den närstående avgöra vad hen tycker är viktigast.

Nämnden fattade ett liknande beslut 2013. Då bestämde nämnden med samma bakgrund att anhöriga inte skulle vara anställda för att vårda sina närstående som behövde hemtjänst.

Rätten till självbestämmande central

Rätten till självbestämmande och delaktighet är central för de medborgare som behöver vård.

– Den som är i behov av vård har alltid rätten att säga nej och flagga för att de inte är nöjda med den som är anställd för att utföra vården. Vård- och omsorgsförvaltningen söker då efter en ny assistent tills medborgaren känner att de får hjälp av rätt person, säger Lars Liljedahl, chef för vård- och omsorgsförvaltningen.

Personer med funktionsnedsättning kan också alltid välja om de vill ha kommunen eller en privat aktör som utförare. Privata anställningsföretag väljer själva om de vill anställa anhöriga.

Undantag kan göras

Det går i vissa fall att göra undantag. Anhöriga kan få vara anställda som personliga assistenter om förvaltningen ser att det finns särskilda skäl för det.

Utredning kring beslutet

Beslutet har fått kritik för att inte gå i linje med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade om självbestämmande vård. IVO kommer att utreda beslutet.

– Vi välkomnar utredningen och IVO:s utlåtande. Handlar det om att vi brustit kommer vi givetvis följa det, men enligt den rådgivning vi fått är det vård- och omsorgsförvaltningen som ansvarar för att säkerställa en god kvalitet på vården, säger Lars Liljedahl.

Sidan uppdaterad 2019-01-28

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen