Publicerad 2019-02-01

Samarbete för ungas fritid hyllat

Fritidsgårdarnas, kulturskolans och bibliotekets samarbete i arbetet med att undersöka vad unga vill göra på fritiden, och därefter skapa aktiviteter, lyftes som gott exempel under träff i Stockholm.

från vänster fyra personer som ler mot kameran, en rollup med Östersundshjärtat i regnbågsfärger, samt två personer som står bakom ett bord och ler. Bakom de finns en kartongvägg med dokument och bilder från arbetet.

Några av de representanter som var på plats från Östersunds kommun för att presentera deras arbete med Mer för fler.

Många är de unga som varje vecka tar del av fritidsgårdarnas, kulturskolans och bibliotekets utbud. De läser, spelar musik eller ägnar sig åt aktiviteter på fritidsgårdarna. Det finns däremot också en del unga som står utanför och tar inte del av utbudet. Det kan handla om att de inte är vana, eller helt enkelt att de inte känner att utbudet passar just dem.

För att inkludera fler unga har de tre verksamheterna under ett års tid arbetat med Mer för fler. Det är en nationell arbetsmetod för att ta reda på vad de unga egentligen önskar sig kunna göra på fritiden. På så vis är tanken att verksamheterna ska kunna skapa mer fritidsaktiviteter, som passar fler unga.

Lyftes för att berätta om sitt arbete

Den 23 januari befann sig representanter från de tre verksamheterna i Stockholm för en erfarenhetskonferens. På konferensen deltog alla de 32 kommuner som varit med i projektet. Projektet kommer från Sveriges Kommuner och Landsting och de valde ut Östersund som en av sju kommuner som fick presentera sitt arbete med Mer för fler.

– Det var roligt och utmanande att göra vår presentation med så många åhörare både på plats och via internet. Men vi hade bra stöd både från chefshåll och från Sveriges Kommuner och Landsting så det var mest roligt att få slutföra projektet, säger Peter Roos vid Kulturskolan. Han är en av de som arbetat med Mer för fler i Östersund.

– Förutom att vi jobbat med Innovationsguiden, som är en metod i tjänstedesign, så har den stora vinsten varit det gemensamma arbetet mellan enheterna. Vi har haft en fantastisk samverkan och det gynnar oss alla i framtiden när vi har stora utmaningar framöver, säger Peter.

Samarbetet utvecklas vidare

Verksamheterna har varit så nöjda med samarbetet och resultaten hittills att de fortsätter sitt arbete även efter att själva projektet nu avslutas. De kommer gemensamt fortsätta jobba tillsammans för att kunna kombinera sina verksamheter för att erbjuda barnen och de unga det de önskar kunna göra på fritiden.

Ungas önskningar ska få styra utbudet i större utsträckning

Inom Mer för fler har verksamheterna tillsammans genomfört undersökningar och intervjuer bland unga. På så vis har de kunnat ta fasta på vad de unga egentligen vill göra på sin fritid. Utifrån underlaget är tanken att de framöver ska kunna skapa aktiviteter som fler unga efterfrågar. Arbetet har hittills resulterat i aktiviteten Tryout Torvalla. En heldag under höstlovet fylld av musik, skapande och kreativitet på fritidsgården i Torvalla.

Om mer för fler

Mer för fler är ett nationellt projekt för att fler grupper ska ta del av kulturskolornas och bibliotekens utbud. Projektet kommer från Sveriges Kommuner och Landsting. 32 kommuner har fått delta i satsningen för att testa det långsiktiga förnyelsearbetet med att locka fler unga att ta del av verksamheternas utbud.

Sidan uppdaterad 2019-02-01

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen