Publicerad 2019-03-12

Svar med anledning av uppmärksammad bisyssla för kommun-medarbetare

I media har det den senaste tiden uppmärksammats att en medarbetare i kommunen föreslagits som ordförande i ÖFK. Kommunen och den berörde medarbetaren har genom sin fackliga organisation tyvärr inte kunnat enas om en lösning utifrån arbetsgivarens förslag.

Rådhuset i Östersund

Många har följt rapporteringen om detta i media, och för att kunna förstå Östersunds kommuns agerande vill vi (Östersunds kommun) förklara vad vi som kommun och arbetsgivare enligt grundlagen måste förhålla oss till. Allra först vill vi dock klargöra att Östersunds kommun har försökt att tillmötesgå medarbetarens önskemål om att kombinera arbetet med ordförandeskapet i Östersunds Fotbollsklubb, något som inte varit oproblematiskt ur kommunens aspekt. Men för att tillmötesgå medarbetarens önskemål har kommunen tagit fram flera förslag på konstruktiva lösningar för att möjliggöra bisysslan, så som tjänstledigt på hel- eller halvtid. I lösningen har det även ingått att förändra de arbetsuppgifter som kommunen anser står i konflikt med ordförandeskapet i ÖFK, så att de båda rollerna skulle kunna skötas parallellt.

Ska inte kunna sitta på dubbla stolar

Östersunds kommun är en del av den offentliga förvaltningen i Sverige, en offentlig myndighet som har stora maktbefogenheter att fatta beslut som rör såväl den enskilde medborgaren som samhället i stort. Exempel på detta är att en kommun har rätt att fatta beslut om bygglov eller lägga ned en skola. Beslut som påverkar både den enskilde och ett helt samhälle. Detta medför i sin tur att Östersunds kommun i alla situationer måste agera sakligt, opartiskt och behandla alla lika. Lagstiftaren har ansett att detta är så viktigt att det till och med finns reglerat i en av våra grundlagar. Dessa krav finns för att systemet med offentlig förvaltning inte skulle kunna fungera utan medborgarnas förtroende. Som ett led i att agera opartiskt, sakligt och att behandla alla lika finns sedan regler som jäv och bisyssla. Syftet med reglerna om förtroendeskadlig bisyssla är att förbjuda möjligheten för en enskild kommunal tjänsteman att sitta på dubbla stolar när hen ska fatta beslut eller verkställa demokratiskt fattade beslut.

FAKTA:

Regeln om förtroendeskadlig bisyssla har inget att göra med ett arbetsgivarintresse eller om den enskilde arbetstagaren själv uppfattar att hen kan fatta eller verkställa beslut på ett opartiskt, sakligt sätt som behandlar alla lika. Denna regel handlar ytterst om att medborgaren ska kunna lita på att myndigheten fattar beslut eller verkställer beslut på ett sätt som garanterar likabehandling, opartiskhet och saklighet – ett allmänt kvalitetskrav på den offentliga förvaltningen. Kommunen prövar anmäld bisyssla utifrån kollektivavtalets regler om hindrande och/eller konkurrerande bisyssla. När en medarbetare anmäler en bisyssla som kommunen ser problem med prövar kommunen utifrån verksamhetens krav om det kan skapas möjlighet för medarbetaren att utföra bisysslan.

Sidan uppdaterad 2019-03-12

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen