Publicerad 2019-03-15

Antagande av översiktsplanen för Sandviken

De förtroendevalda ska nu ta ställning till det tjänstemannaförslag om antagandet av den fördjupade översiktsplanenen Sandviken. Förslaget ska först godkännas av Kommunstyrelsen den 18 mars, och därefter kan Kommunfullmäktige ta beslut den 28 mars.

Flygbild över området söder om Vallsundsbron som kallas för Sandviken.

"Staden kring vattnet" är en vision hämtad ur översiktsplanen "Östersund 2040" som Kommunfullmäktige antog 2014. Enligt visionen ska en ny stadsdel byggas söder om Vallsundsbron för att binda samman Östersund runt Storsjön. Nu ska förslaget för den fördjupade översiksplanen för området, som kallas för Sandviken, upp i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

Plankartan oförändrad

Förslaget innehåller inga ändringar i plankartan, eftersom det inte kom in någon ny information som gav anledning till att ändra de ställningstaganden som gjordes då Kommunfullmäktige fattade beslut om utställning. Om Kommunfullmäktige väljer att fatta ett annat beslut än vad som tjänstemannaförslaget föreslår kan förslaget behöva ändras och ställas ut en gång till.

Synpunkter och utställning

Utställningen av förslaget till fördjupad översiktsplan för Sandviken pågick mellan 17 oktober och 17 december 2018. Under utställningen kom det in cirka 100 yttranden, de flesta från privatpersoner.

Många av synpunkterna var samma eller liknande se som kom in under samrådet. Till exempel synpunkter på omfattning, täthet - bebyggelse, anåassning till landskapskaraktären, trafiksituation och val av plats. De nya synpunkterna som kom in har främst rört ändringarna i förslaget, kompletterande utredningar och konsekvensbeskrivningen.

Jämfört med samrådet fanns en viss skillnad i fördelningen av synpunkterna. Det kom in fler synpunkter om att bevara Sandviken camping, liksom att spara en ridå mot den befintliga strukturen inom del 1a. Troligen beror det på att bebyggelse på campingen nu är inkluderad i strukturen, tidigare var den bara redovisad som en möjlig exploatering.

På sidan Sandviken - fördjupad översiktsplanöppnas i nytt fönster kan du läsa mer om Sandviken.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan är vägledande för framtida detaljplanering. Översiktsplanen ska bidra till en god miljö och hållbar utveckling. Den vägleder beslut om hur mark- och vattenområden får användas

Sidan uppdaterad 2019-05-22

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen