Publicerad 2019-03-21

Rapport från Vård- och omsorgsnämnden 21 mars 2019

Vård- och omsorgsnämnden inför en turordningslista för hemtjänstutförare. Det innebär att personer med hemtjänst som inte själva gör ett aktivt val av utförare, kan få hemtjänst från ett privat företag. Det beslutade Vård- och omsorgsnämnden på sitt sammanträde den 21 mars.

Här följer en kort sammanfattning av några ärenden som nämnden behandlade. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på ostersund.selänk till annan webbplats när det har justerats. Det sker normalt inom några dagar.

Även privata utförare blir ickevalsalternativ

Sen flera år har Vård- och omsorgsnämnden ett valfrihetssystem som innebär att medborgare kan välja utförare bland annat av hemtjänst och hemsjukvård. Förutom kommunen finns det idag ett tiotal företag att välja på för den som beviljats servicetjänster, till exempel städ, tvätt och inköp. Tre företag erbjuder även personlig omvårdnad. När en medborgare inte kan - eller vill - välja utförare har kommunens egen hemtjänst varit ickevalsalternativet.

Nämnden beslutade nu att återinföra en turordningslista med ickevalsalternativ, som tidigare funnits fram till 2017. Beslutet innebär att de företag som är godkända inom ett visst geografiskt område blir tilldelade nya personer i turordning enligt ett löpande system. För att ett företag ska få finnas med på turordningslistan måste minst 10 personer med hemtjänst redan ha valt företaget som utförare. Även kommunens hemtjänst är med på turordningslistan. 

Oppositionen ville att ärendet skulle återremitteras för att utreda de olika ickevalsalternativ som finns i andra kommuner, så att nämnden framöver skulle kunna få mer underlag med flera alternativ inför ett beslut.

Återremissen gick inte igenom. Oppositionen ville då istället att kommunen skulle fortsätta vara ickevalsalternativ. Men majoriteten ville gå på förvaltningens förslag, vilket också blev beslutet efter en omröstning.

Majoritetens mål med turordningssystem är att stödja möjligheten för små och medelstora företag att växa.

10 miljoner plus i uppföljningen

I uppföljningen per sista februari redovisar Vård- och omsorgsnämnden ett överskott på 10,4 miljoner kronor. 2018 var resultatet ett överskott på 5,9 miljoner kronor för samma period.

Prognosen som förvaltningen lämnar per februari är ett resultat på 0 miljoner kronor vid årets slut. Den lämnade prognosen grundar sig på att det inte blir några större behovsökningar av vård och omsorg under resten av 2019.

Sidan uppdaterad 2019-03-21

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen