Publicerad 2019-03-28

Försvaret utvecklas i Östersund

I maj kommer försvarsberedningen med en rapport till regeringen som skulle kunna öppna för att Östersund åter etablerar sig som garninsonsstad. Någon återgång till hur stadslivet präglades av våra regementen under 1900-talet lär det inte bli, men det skulle ändå kunna innebära både värnpliktsutbildningar, nyanställningar och andra investeringar.

Kamouflageklädd militär dirigerar ett fordon

I maj kommer försvarsberedningen eventuellt att föreslå platser för nyetableringar i sin försvars- och säkerhetspolitiska rapport till regeringen. Rapporten kommer att vara ett viktigt underlag inför nästa försvarsbeslut 2020. Ett område som då kan vara aktuellt är Mellersta Norrland.

Stor potential

– För Östersunds del skulle det förstås vara välkommet. Det finns stor tillväxtpotential för kommunen i sådana satsningar. En värnplikts­utbildning skulle innebära att ett antal hundra unga människor varje år får chansen att knyta an till staden, men också investeringar och anställningar, säger Lars-Åke Wassö, som är näringslivsutvecklare på kommunens Näringslivskontor.

Före 2004 fanns i staden två regementen, en flygflottilj, en militärområdesstab, Arméns Tekniska Skola, ATS, och Militärhögskolan Östersund. Staden präglades i hög utsträckning av den militära närvaron, och genom åren har tio­tusentals människor lärt känna Östersund som garninsonsstad. Riktigt så omfattande lär det dock inte bli den här gången.

Liten påverkan

– Nej, det är nog inte så att det skulle märkas så mycket mer än vad vår befintliga verksamhet gör idag, men det finns utan tvekan väldigt goda möjligheter att utveckla verksamheten i Östersund i nästan vilken skala som helst. Redan i morgon finns förutsättningar för att ta emot 300 värnpliktiga till, här på Frösön, säger chefen för Fältjägarna, överstelöjtnant Micael Ågren Berner.

Micael Ågren Berner, i fältuniform, på sitt tjänsterum framför Fältjägarnas flagga.

Micael Ågren Berner är överstelöjtnant och chef för Fältjägarna i Östersund.

Fältjägargruppen kommer inom några år att flytta till Lugnvik. Även Grytans Läger kan, vid ett eventuellt återköp, i framtiden komma att användas för förläggning av värnpliktiga. Tillsammans med de resurser som finns tillgängliga på Frösön, är kapaciteten närmare 900 sängplatser genom relativt små insatser.

Strategiskt läge

– Det skulle vara bra att utöka värnpliktsutbildningen, eftersom det finns stora vakanser, men med det strategiska läge vi har här i Jämtland, och med Östersund som en kommunikativ knutpunkt, är det dessutom en väldigt bra plats för tillfälliga stationeringar och övningar. Det gäller både för armén och för flyget, säger Micael Ågren Berner.

Redan idag använder Fältjägarna Dagsådalens skjutbanor och övningsfält för fullt. Även Grytans skjutfält, som under mer än 100 år var i militär drift, skulle inom ett par år kunna återfå det miljötillstånd som krävs.

Många vill hit

– Med mellan 200 och 400 värnpliktiga skulle inte heller det vara en förändring som Östersundsborna märker så mycket av i vardagen, men för försvarets del och för staden skulle det innebära en väldigt positiv utveckling. Bland annat skulle vi, förutom ökningen av antalet värnpliktiga, få möjlighet att öka antalet anställda officerare och civila markant. Det är inte svårt att rekrytera till Östersund. Jag har redan fått många förfrågningar, säger Micael Ågren Berner.

Sidan uppdaterad 2019-03-28

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen