Publicerad 2019-04-03

Brister i smittskyddsrutinerna på lågstadieskolor

Miljö och hälsa har inspekterat alla Östersunds lågstadieskolor, och hittade både brister i smittskyddsrutinerna och goda exempel.

Förra året skedde ett stort magsjukeutbrott på en lågstadieskola och över 100 barn insjuknade. I samband med detta uppmärksammades det att skolorna saknade rutiner för att förebygga utbrott av till exempel vinterkräksjuka. Därför har nu miljö och hälsa inspekterat smittskyddsrutinerna på alla skolor i Östersund som har elever i 6-10 år.

Brister

Flertalet av skolorna visade sig ha brister i sin egenkontroll när det gäller förebyggande smittskyddsrutiner. De vanligaste bristerna var att det inte fanns skriftliga och fastställda rutiner för hur kräkningar ska hanteras och att det inte saknades rutiner för när det kan vara aktuellt att utöka städning.

Goda exempel

Vid inspektionen hittades även goda exempel. Bland annat fungerar rutinerna för att förebygga blodsmitta bra och är kända bland personalen. Några skolor använder en akuthink för att underlätta för personalen att snabbt agera om en elev kräks i ett klassrum.

Uppföljning

Ett föreläggande om att ta fram smittförebyggande rutiner i egenkontrollen kommer att riktas mot Barn- och utbildningsnämnden, för att miljö och hälsa på ett effektivt sätt ska kunna säkerställa att det finns rutiner för att förebygga smittspridning i de kommunala skolornas egenkontrollprogram. De privata skolorna kommer att följas upp var för sig, eftersom de har olika juridiska personer.

Akuthink

I akuthinken för lågstadieskolorna finns bland annat engångshandskar, engångsförkläde, munskydd, tidningspapper för att täcka upp och suga upp kräkningar, engångsmopp och ytdesinfektion.

Hemma kan en akuthink innehålla engångshandskar, plastpåsar, klorbaserat rengöringsmedel och pappersrulle med torkpapper.

Magsjuka barn

  • Barn ska alltid stanna hemma vid kräkning eller diarré. Det gäler även om det bara var en gång. Meddela alltid personalen om du misstänker att ditt barn kan vara magsjukt, så kan skolan agera för att minska smittspridning och förhindra eventuella utbrott.
  • Barn i skolan: stanna hemma i 24 timmar efter sista symptomen (diarré, kräkning, förlorad matlust).
  • Barn i förskola: stanna hemma i 48 timmar efter sista symptomen (diarré, kräkning, förlorad matlust).
Sidan uppdaterad 2019-04-11

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen