Publicerad 2019-04-09

Rapport från Kommunstyrelsen

Ja till Engelska skolan, och ny inriktning för vattenverket i Minnesgärde. Det var två av besluten som togs vid dagens sammanträde i Kommunstyrelsen. Här är några av dagens ärenden i korthet.

Internationella Engelska skolan har frågat Östersunds kommun om att hyra upp till 6900 kvadratmeter av de tomma lokalerna på Palmcrantzskolan. Engelska skolans plan är att till hösten 2020 ha en fungerande skolbyggnad för över 600 elever.

Engelska skolan vill hyra färdiga anpassande skollokaler med ett långsiktigt hyreskontrakt som täcker både drift, underhåll och investeringar i fastigheten.

Kommunstyrelsen röstade för att Engelska skolan blir hyresgäst. Förslaget till kommunfullmäktige blir därför att utöka investeringsramen för tekniska nämnden med 60 miljoner kronor (varav 20 miljoner är för 2019 och 40 miljoner för 2020). Två tilläggsyrkandet från Liberalerna (ta fram en förstudie för en grundskola integrerad med grundsärskola) och Miljöpartiet (trafiksituationen vid skolan) antogs.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkade på avslag, och S reserverade sig mot beslutet.

Ny inriktning för vattenverket

Efter problemen med parasiter i dricksvattnet 2010 beslutade Östersunds kommun att installera en avskiljande barriär vid vattenverket i Minnesgärde.

I arbetet med projektering av membranfilterinstallationen visade det sig att riskerna med att göra ombyggnationer och installationer under kontinuerlig drift, utan att störa produktion och distribution av dricksvatten, är extremt stora. Kostnaderna skenar därmed och osäkerheten är stor. Dessutom saknar Östersund en alternativ lösning för att säkra dricksvattendistributionen om Minnesgärde är ur funktion, vilket gör situationen ännu mer kritisk.

Därför ändras nu riktningen på projekteringen, med avsikten att ett nytt vattenverk ska byggas vid sidan av det gamla. Den nya investeringsramen för Minnesgärdesprojektet är på 560 miljoner kronor.

Det slutgiltiga beslutet i frågan tas av Kommunfullmäktige.

Utvecklingsplan för Brunflo

Kommunledningsförvaltningen har av Utvecklingsutskottet fått uppdraget att ta fram ett förslag till en utvecklingsplan för Brunflo – som är länets nästa största tätort.

Planen ska behandla bland annat utveckling av företagande, kommersiell och offentlig service, bostadsbyggande, Säbo-byggande, LSS-bostäder, utveckling av skolor, centrum, mötesplatser. Den ska även omfatta profilering av Brunflo när det gäller kultur, friluftsliv och sport.

Kommunstyrelsen antog förslaget till direktiv för Utvecklingsplan Brunflo, med några tilläggsyrkanden (se kommande protokoll).

Utökad sponsring Jämtland Basket

KFUM Jämtland Basket som spelar i högsta ligan sponsrades förra säsongen med 95 000 kronor av Östersunds kommun. Inför verksamhetsåret 2019/2020 beslutar KS att öka beloppet till 120 000 kronor.

KS anser att marknadsvärdet har ökat något tack vare större räckvidd i sociala medier och fortsatt goda sportsliga resultat. Samarbetet med klubben bör ökas, bland annat med exponering på LED-skärmar, hemmamatchställ och nattvandringar.

Detaljplan Ångbryggeriet

Fastighetsägarna till Ångbryggeriet 1 och Söder 1:17 har ansökt om planbesked för att medge kontor och centrumverksamhet i befintliga lokaler. Efter detta har ytterligare önskemål om byggnationer framförts av berörda fastighetsägare.

De nya önskemålen handlar om att medge en ny verkstadslokal till Inlandsbanan parallellt med järnvägen samt studera möjligheterna att uppföra bostäder och byggnader för kontor och centrumverksamhet på det obebyggda området mellan Lokstallarna och Ångbryggeriet.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner detaljplanen.

Sidan uppdaterad 2019-04-09

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen